احمد حسین خانی

احمد حسین خانی

نویسنده

معرفی دو کلاس- ریاضی پیشرفته و سی شارپ

کلاس ریاضی پیشرفته :  کلاس ریاضی پیشرفته در روز های یکشنبه و سه شنبه در دو زنگ برگزار شد. ساعت اول 10تا 9 و ساعت دوم 11:30 تا 10:30 - این کلاس به شکل برخط است. در کلاس پیشرفته ترم تابستانی مدرسه دانش حدود 30 نفر شرکت کردندو هر جلسه دانش آموزان تکلیف داشتند. در کلاس...

اردوی شهر بازی – پایه نهم

اردوی شهر بازی – پایه نهم

روز شنبه 22 مرداد ماه با حضور 38 نفر از دانش آموزان و همراهی مربیان آنها آقایان حسینخانی - ارجمند خواه - رحیمی اردوی شهر بازی پایه نهم برگزار شد.  از ساعت 9 صبح دانش آموزان وارد حیاط مدرسه شده و رضایتنامه های خود را تحویل معلم راهنما دادند.  از ساعت نه و نیم نکات...

اردوی تهرانگردی پایه نهم

اردوی تهرانگردی پایه نهم

روز پنجشنبه مورخ 30 تیرماه جمعی از بچه های پایه نهم مدرسه دانش به اردوی تهراتگردی رفتند دانش آموزان در این اردو از خانه موزه مقدم که 130 سال قدمت دارد دیدن کردند. خانه ای که در آن سفالها و ظروف بسیار قدیمی متعلق به 4000 سال پیش نگهداری میشود. استاد مقدم ذوق و سلیقه...