کادر آموزشی 

قاسم فلاح

ریاضی هفتم

کارشناسی ریاضی
۳۳ سال سابقه تدریس در تیزهوشان و دانش

حسین رضوانی

ریاضی هشتم

کارشناسی ارشد ریاضی محض

 ۳۵ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

 

محمد نامداری

ریاضی نهم

كارشناسی رياضي
۳۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

محمد مهدی گلشناس

حل تمرین ریاضی هشتم

دانشجوی كارشناسی ارشد رياضی
2 سال سابقه همکاری با موسسه دانش

مهدی صالحی راد

علوم هفتم

کارشناسی مدیریت، کاردانی علوم تجربی
۲۸ سال سابقه تدریس

محمود صلبی

علوم تجربی هشتم

کارشناسی علوم تجربی
۲۷ سال سابقه تدريس در مناطق ۱ و ۳

امیر مهدی رحیمی

فیزیک نهم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
5 سال فعالیت در مجموعه دانش

شاهین احمدی

شیمی نهم

کارشناسی
15 سال سابقه تدریس

محمدرضا فتاح

زیست نهم

کارشناسی
33 سال سابقه تدریس

تیمور سلیمیان

آزمایشگاه هشتم و نهم

كارشناسی علوم تجربی
۳۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

احمد مؤیدی

مطالعات اجتماعی هفتم

کارشناسی
22 سال سابقه تدریس

احمد حسین خانی

مطالعات نهم

كارشناسی ارشد ادبیات
13 سال سابقه همکاری با موسسه دانش

عرفان طالبی

مشاوره هفتم و نهم و مطالعات هشتم

دکتری روانشناسی
5 سال سابقه تدریس

محمد مهدی موسی خان

تاریخ نهم

کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی
۲۲ سال سابقه تدریس
۱۰ سال فعالیت در مجموعه دانش

اسماعیل حسن زاده

فارسی هشتم و نهم

کارشناسی
28 سال سابقه تدریس

سعید رضایی

ادبیات هفتم

كارشناسی ادبیات
۳۵ سال سابقه تدريس در مناطق ۱ و ۳

داوود سالاروند

نگارش هفتم، هشتم و نهم

کارشناسی ادبیات
۱۰ سال فعالیت در مجموعه دانش

سید محمد پورهاشمی

انگلیسی هفتم

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۳ سال فعالیت در مجموعه دانش
مدرس کانون زبان ایران

میثم سلیمانی

زبان انگلیسی هفتم

کارشناسی ارشد زبان
اولین  سال همکاری با موسسه دانش

صالح مومن خانی

انگلیسی نهم

كارشناسی زبان
۱۴ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

روزبه اردبیلی

 انگلیسی هشتم و نهم

كارشناسی ارشد زبان
۱۹ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

علیرضا طیبی

انگلیسی هشتم

کارشناسی زبان
۱۴ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

حمید یوسفی

قرآن هفتم

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث
۱۵ سال فعالیت در مدارس مناطق ۳ و ۴ و ۱۵

مهدی قنبری

قرآن هشتم

کارشناسی الهیات
18 سال سابقه تدریس

مهران اشترانی

قرآن نهم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
۱۰ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

محمد حسین احمدی

دینی هفتم و هشتم

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
۳۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

سید عباس سید ابراهیمی

دینی نهم

کارشناسی ارشد الهیات
۴ سال همکاری با موسسه دانش

ابوالقاسم ناصری

عربی هفتم

كارشناسي ارشد معارف اسلامی
۲۶ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

عبدالله تحریری

عربی هشتم و نهم

کارشناسی زبان عربی
13 سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

علی لطف آبادی

فناوری هفتم و نهم

کارشناسی حرفه و فن
۳۰ سال سابقه تدریس
۳۸ سال مربی خوشنویسی ممتاز انجمن خوشنویسان

سید سعید صادقی

فناوری هشتم

کارشناسی حرفه و فن
۳۳ سال سابقه تدریس
۲۳ سال فعالیت در مجموعه دانش

محمد امیر امیری

فوتبال نهم

کارشناسی مهندس مکانیک
دارای مدرک مربی گری کنفدراسیون فوتبال آسیا
۹ سال فعالیت در مدارس مناطق ۳ و ۱۲

محمد رضا بنایی

هندبال و بسکتبال هفتم، هشتم و نهم

کارشناسی تربیت بدنی
۲۲ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

محمدرضا نوری

والیبال هفتم و هشتم و نهم – فوتبال هفتم و هشتم

کارشناسی
2 سال سابقه همکاری با موسسه دانش