کادر آموزشی 

قاسم فلاح

ریاضی هفتم

کارشناسی ریاضی
۳۳ سال سابقه تدریس در تیزهوشان، هما، سپاه و دانش

مهدی صالحی راد

علوم هفتم

کارشناسی مدیریت، کاردانی علوم تجربی
۲۸ سال سابقه تدریس
۱۵ سال فعالیت در مجموعه دانش

تیمور سلیمیان

آزمایشگاه هفتم و نهم

كارشناسی تجربی
۳۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

سعید رضایی

ادبیات هفتم

كارشناسی ادبیات
۳۵ سال سابقه تدريس در مناطق ۱ و ۳

داوود سالاروند

نگارش سه پایه

کارشناسی ادبیات

سید محمد پورهاشمی

زبان هفتم

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
۱۵ سال سابقه تدریس
۱۳ سال فعالیت در مجموعه دانش
۱۳ سال همکاری با کانون زبان ایران

ابوالقاسم ناصری

عربی هفتم

كارشناسي ارشد معارف اسلامی
۲۶ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

رضا جعفری طادی

انگلیسی هفتم

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
۱۱ سال سابقه تدریس
مدرس کانون زبان ایران

علی لطف آبادی

فناوری هفتم و نهم

کارشناسی حرفه و فن
۳۰ سال سابقه تدریس
۳۸ سال مربی خوشنویسی ممتاز انجمن خوشنویسان

مجید رضایی

کامپیوتر هفتم

كارشناسی ریاضیات
۱۴ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

محمد امیر امیری

فوتبال هفتم

کارشناسی مهندس مکانیک
۳ سال فعالیت در مجموعه دانش
۳ سال فعالیت در مدارس منطقه ۱۲

حمید یوسفی

قرآن هفتم

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

حسین رضوانی

ریاضی هشتم

لیسانس دبیری ریاضی
فوق لیسانس ریاضی محض

محمود صلبی

علوم هشتم

کارشناسی علوم تجربی
۲۷ سال سابقه تدريس در مناطق ۱ و ۳

محسن شریعتی

آزمایشگاه هشتم

دکترای نانوفناوری
۱۹ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

روزبه اردبیلی

 انگلیسی هشتم و نهم

كارشناسی ارشد زبان
۱۹ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

صالح مومن خانی

انگلیسی هشتم

كارشناسی زبان
۱۴ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

عبدالله تحریری

عربی هشتم و نهم

کارشناسی زبان عربی
۱۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

سید سعید صادقی

فناوری هشتم

کارشناسی حرفه و فن
۳۳ سال سابقه تدریس
۲۳ سال فعالیت در مجموعه دانش

محمد امیر امیری

فوتبال هشتم و نهم

کارشناسی مهندس مکانیک
۳ سال فعالیت در مجموعه دانش
۳ سال فعالیت در مدارس منطقه ۱۲

حمید یوسفی

قرآن هشتم

کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

امیر مهدی رحیمی

والیبال هشتم

کارشناسی تربیت بدنی
۳ سال فعالیت در مجموعه دانش
مربی درجه۲ و داور درجه۳ فدراسیون والیبال

علی مقدم حیدری

خوشنویسی هفتم

کارشناسی هنر
۱۰ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

محمد نامداری

ریاضی نهم

كارشناسی رياضيات
۳۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

محمد مهدی موسی خان

تاریخ نهم

کارشناسی مطالعات اجتماعی
۲۲ سال سابقه تدریس
۸ سال فعالیت در مجموعه دانش

شهریار صالح نسب

علوم نهم

کارشناسی مهندسی برق
۸ سال سابقه تدریس
مؤلف کتاب هوشمند فیزیک

علی عبدی

فیزیک نهم

دکتری مهندسی برق – قدرت
۱۹ سال سابقه تدریس در مناطق ۳،۷،۱۲

محمد رضا بنایی

هندبال و بسکتبال سه پایه

کارشناسی تربیت بدنی
۲۲ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

امیر مهدی رحیمی

فیزیک هشتم

کارشناسی تربیت بدنی
۳ سال فعالیت در مجموعه دانش
مربی درجه۲ و داور درجه۳ فدراسیون والیبال

علیرضا طیبی

انگلیسی نهم

کارشناسی زبان
۱۴ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

مجید قدمیاری

ادبیات نهم

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
۱۱ سال سابقه همکاری با موسسه دانش

محسن اشترانی

قرآن نهم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی
۱۰ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

سید حسین ذولفقاری فر

هنر هفتم

كارشناسی گرافیک رایانه ای
۲۷ سال سابقه تدریس در مناطق ۱ و ۳

مصطفی نورعلی

تفکر هفتم

۱۰ سال فعالیت در مجموعه دانش
۳ سال فعالیت در مدارس منطقه ۳