افتخارات

موفقیت های سازمانی

کسب نشان برتر مدیریت در مدارس غیر دولتی متوسطه اول منطقه ۳ تهران در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

مدیریت مدرسه کارِ یک نفر نیست…
بسیار مفتخریم که به لطف خدا و با همکاری دبیران و پرسنل دلسوز مدرسه و همراهی دانش آموزان و خانواده های بزرگوار دانشی، دبیرستان دانش توانسته است در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ حائز نشان مدیریت برتر در میان مدارس پسرانه غیردولتی منطقه۳ در مقطع متوسطه اول گردد.
خدا را شاکریم و این موفقیت ارزشمند را به خانواده دانش تبریک عرض می نماییم.

کسب نشان پیشرفته هوشمند سازی

از طرف سازمان هوشمند سازی مدارس

مسابقات فرهنگی

مشاعره

رتبه اول در منطقه ۳ تهران – ۹۸

سرود

رتبه اول در منطقه ۳ تهران – ۹۸

تئاتر

رتبه اول در منطقه ۳ تهران – ۹۸

قهرمانی های ورزشی

المپیاد ورزشی

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۶

شطرنج

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۹

شطرنج

مقام اول – ۹۳

شطرنج

مقام اول – ۹۴

داژیال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۹

پینگ پنگ

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۹

پینگ پنگ

مقام اول – ۹۳

پینگ پنگ

مقام اول – ۹۴

والیبال

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۹

والیبال

مقام دوم در منطقه ۳ تهران – ۹۷

والیبال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۶

والیبال

مقام دوم در منطقه ۳ تهران – ۹۵

هندبال

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۷

بسکتبال

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۷

بسکتبال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۵

بسکتبال

مقام اول – ۹۳

بسکتبال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۴

دو صحرانوردی

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۹

دو صحرانوردی

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۶

دو صحرانوردی

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۵

فوتبال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۴

فوتبال

مقام اول در منطقه ۳ تهران – ۹۵

طناب زنی

مقام دوم – ۹۳

طناب زنی

مقام دوم در منطقه ۳ تهران – ۹۴

طناب زنی

مقام اول – ۹۴

بدمینتون

مقام دوم – ۹۳

کوه پیمایی

مقام سوم در منطقه ۳ تهران – ۹۹