کادر اداری

عیسی گودرزی

مدیریت

کارشناسی حسابداری
۲۲  سال سابقه اجرایی، آموزشی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

علیرضا پرنوش

معاون اجرایی انضباطی

کارشناسی مدیریت
۲۲ سال سابقه اجرایی
۵ سال همکاری با موسسه دانش

امیر اسماعیل برزگری

معاون آموزش

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
۱۱ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

محمد حسین احمدی

مشاور فرهنگی، تربیتی

کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت
۳۷ سال سابقه اجرایی آموزشی

حامد ترکمندی

کارشناس انفورماتیک

کارشناسی مدیریت شبکه های کامپیوتری
۶ سال سابقه اجرایی
۶ سال همکاری با موسسه دانش

مصطفی نورعلی

مسئول پایه هفتم

کاردانی علوم تربیتی
۱۵ سال سابقه اجرایی
۱۰سال همکاری با موسسه دانش

عماد مهدی زاده

کمک معلم راهنمای پایه هفتم

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی
۲ سال سابقه اجرایی

محمد امیر امیری

مسئول پایه هشتم

کارشناسی مهندسی مکانیک
۹ سال سابقه اجرایی
۶ سال همکاری با موسسه دانش

امیر مهدی رحیمی

کمک معلم راهنمای پایه هشتم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
۷ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۵ سال همکاری با موسسه دانش

احمد حسین خانی

مسئول پایه نهم

 کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد ادبیات
۱۹ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۹ سال همکاری با موسسه دانش

علی گل شناس

کمک معلم راهنمای پایه نهم

دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات
۲ سال سابقه اجرایی، آموزشی

نورالله نورمحمدی

مسئول امور دفتری

کارشناسی تربیت معلم
۳۵ سال سابقه اجرایی
۲۵ سال همکاری با موسسه دانش

محمد تقی حلاج

مسئول انتشارات

کارشناسی الهیات
۲۰ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۸ سال همکاری با موسسه دانش

محمد مهدی یعقوبیان

مسئول روابط عمومی

کاردانی روابط عمومی
۱۱ سال سابقه اجرایی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

علی فقانی

سرایدار و تحصیلدار

دانشجوی کارشناسی مدیریت
۱۱ سال سابقه اجرایی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

نادر مرتضایی

مسئول خدمات

دیپلم
۱۰ سال سابقه اجرایی
۳ سال همکاری با موسسه دانش

علی امینی

مسئول خدمات

دیپلم
۱۰ سال سابقه اجرایی
۵ سال همکاری با موسسه دانش

رضا سلطانی

مسئول خدمات

دیپلم
اولین سال همکاری با موسسه دانش