کادر اداری

عیسی گودرزی

مدیریت

کارشناسی 
۲۲  سال سابقه اجرایی، آموزشی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

علیرضا پرنوش

معاون اجرایی انضباطی

کارشناسی
۲۲ سال سابقه اجرایی
۵ سال همکاری با موسسه دانش

امیر اسماعیل برزگری

معاون آموزش

کارشناسی ارشد 
۱۱ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

محمد حسین احمدی

مشاور فرهنگی، تربیتی

کارشناسی ارشد 
۳۷ سال سابقه اجرایی آموزشی

حامد ترکمندی

کارشناس انفورماتیک

کارشناسی 
۶ سال سابقه اجرایی
۶ سال همکاری با موسسه دانش

مصطفی نورعلی

مسئول پایه هفتم

کاردانی 
۱۵ سال سابقه اجرایی
۱۰ سال همکاری با موسسه دانش

عماد مهدی زاده

کمک معلم راهنمای پایه هفتم

دانشجوی کارشناسی ارشد
۲ سال سابقه اجرایی

محمد امیر امیری

مسئول پایه هشتم

کارشناسی
۹ سال سابقه اجرایی
۶ سال همکاری با موسسه دانش

امیر مهدی رحیمی

کمک معلم راهنمای پایه هشتم

کارشناسی ارشد
۷ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۵ سال همکاری با موسسه دانش

احمد حسین خانی

مسئول پایه نهم

 کارشناسی ارشد
۱۹ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۹ سال همکاری با موسسه دانش

عرفان طالبی

مشاور

دانشجوی دکتری روانشانسی
3 سال سابقه اجرایی، آموزشی

نورالله نورمحمدی

مسئول امور دفتری

کارشناسی
۳۵ سال سابقه اجرایی
۲۵ سال همکاری با موسسه دانش

محمد تقی حلاج

مسئول انتشارات

کارشناسی
۲۰ سال سابقه اجرایی، آموزشی
۸ سال همکاری با موسسه دانش

محمد مهدی یعقوبیان

مسئول روابط عمومی

کاردانی
۱۱ سال سابقه اجرایی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

علی فقانی

سرایدار و تحصیلدار

دانشجوی کارشناسی
۱۱ سال سابقه اجرایی
۱۱ سال همکاری با موسسه دانش

علی امینی

مسئول خدمات

متوسطه
۱۰ سال سابقه اجرایی
۵ سال همکاری با موسسه دانش

باب اله آقاپور

مسئول خدمات

دیپلم
اولین سال همکاری با موسسه دانش

سید محمد موسوی

مسئول خدمات

دیپلم
اولین سال همکاری با موسسه دانش