جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
آرشیو پست های سال ۱۴۰۰
 • همه
 • احسان
 • اردو
 • جشنواره ایران ما
 • جشنواره ملل
 • سمینار علمی دانش آموزی
 • فرهنگی
 • فستیوال زبان
 • قهرمانی ها
 • کلاس انتخاب
 • کوهنوردی
 • ورزشی
همه
 • همه
 • احسان
 • اردو
 • جشنواره ایران ما
 • جشنواره ملل
 • سمینار علمی دانش آموزی
 • فرهنگی
 • فستیوال زبان
 • قهرمانی ها
 • کلاس انتخاب
 • کوهنوردی
 • ورزشی
اردو

سومین اردو باشگاه کوهپیمایی

سومین اردوی کوهپیمایی پایه هفتم در تابستان ۱۴۰۰ برای دست یابی به اهداف زیر طراحی و اجرا گردید ...
ادامه مطلب
اردو

دومین اردو باشگاه کوه پیمایی دانش قلهک تابستان ۱۴۰۰

دومین اردوی کوهپیمایی پایه هفتم در تابستان ۱۴۰۰ برای دست یابی به اهداف زیر طراحی و اجرا گردید ...
ادامه مطلب
وقت استراحت
اردو

اردو باشگاه کوه پیمایی دانش قلهک تابستان ۱۴۰۰

اولین اردوی کوهپیمایی پایه هفتم در تابستان ۱۴۰۰ برای دست یابی به اهداف زیر طراحی و اجرا گردید ...
ادامه مطلب