آرشیو پست های سال ۱۴۰۰
 • همه
 • احسان
 • اردو
 • جشنواره ایران ما
 • جشنواره ملل
 • سمینار علمی دانش آموزی
 • فرهنگی
 • فستیوال زبان
 • قهرمانی ها
 • کلاس انتخاب
 • کوهنوردی
 • ورزشی
همه
 • همه
 • احسان
 • اردو
 • جشنواره ایران ما
 • جشنواره ملل
 • سمینار علمی دانش آموزی
 • فرهنگی
 • فستیوال زبان
 • قهرمانی ها
 • کلاس انتخاب
 • کوهنوردی
 • ورزشی
اردو

سومین اردو باشگاه کوهپیمایی

سومین اردوی کوهپیمایی پایه هفتم در تابستان ۱۴۰۰ برای دست یابی به اهداف زیر طراحی و اجرا گردید …

ادامه مطلب
اردو

دومین اردو باشگاه کوه پیمایی دانش قلهک تابستان ۱۴۰۰

دومین اردوی کوهپیمایی پایه هفتم در تابستان ۱۴۰۰ برای دست یابی به اهداف زیر طراحی و اجرا گردید …

ادامه مطلب
وقت استراحت
اردو

اردو باشگاه کوه پیمایی دانش قلهک تابستان ۱۴۰۰

اولین اردوی کوهپیمایی پایه هفتم در تابستان ۱۴۰۰ برای دست یابی به اهداف زیر طراحی و اجرا گردید …

ادامه مطلب