موضوعات

مشــاوره روان شناسی(29) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان(3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله20/19 )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » ارایه می گردد. در این پست نوزدهمین قسمت آن تقدیم می شود. 
*در توصیه شماره 44 می خوانید :

1- ضرورت مسئولیت دادن به کودکان دوره 10 تا12 سالگی  

2- نکاتی در مورد روش تعامل و برخورد با کودک دردوره 10 تا12 سالگی از جمله :

–  افراط والدین  در فراهم کردن خواسته های کودک

–  عدم نه گفتن والدین به فرزندان

– حفاظت بیش از حد از کودکان در برابر شکست 

– ترس غیر معقول والدین که عدم تجربه کافی کودک در زندگی می شود..

– محافظت بیش از هویت خود 

3- تشریح مسئولیت‌هایی که کودکان ۶ تا ۹ سال می‌توانند به‌عهده بگیرند…

مانند نظافت شخصی ، قدم زدن با دوستان ، تنها ماندن در خانه و…

*یادآوری: درصورت تاربودن تصویر زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید وبعد آن را مطالعه نمایید.

 #دانش_افزایی #آموزشی_و_پرورشی #تعلیم_و_تربیت

#مشاوره #روانشناسی #مشاوره_روانشناسی#روانشناسی_تربیتی 

#مشاوره #مشــاوره_روان_شناسی #مشاوره_تربیتی

#مشاوره_آموزشگاهی #مشاوره_خانواده

#دوره_کودکی #دوره_کودکی_اول #دوره_کودکی_دوم #دوره_نوجوانی  

#مجموعه_مقالات #مقالات_علمی #مسئولیت_پذیری
#مسئولیت_پذیری_کودکان #مسئولیت_پذیری_نوجوانان #وظایف_خانه

#راهکارهای_پـــرورش_و_رشد_مسئــولیت_پــذیری_در_کــودکان
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید