هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی

به اطلاع متقاضیان شركت در آزمون های بین المللی نظیر  IELTS ، GRE ، TOEFL و …           می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه با تبلیغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب اقدام به كلاهبرداری و اخذ …

هشدار به متقاضیان آزمون های بین المللی ادامه »