برنامه ریزی درسی- ساعتی

برقراری و ارائه دوباره درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی برای سال اول متوسطه

بعد از حذف درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی درسال تحصیلی گذشته(91-90) کارشناسی ها وبررسی های دوباره براین قرارگرفت که این درس به عنوان یکی از دروس تخصصی در مقوله ی هدایت تحصیلی و به عنوان یکی ازراه ها و ابزارهای فعالیت مشاوران ، دربرنامه درسی سال اول متوسطه گنجانیده شود. حذف و برقرای دوباره …

برقراری و ارائه دوباره درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی برای سال اول متوسطه ادامه »