موضوعات

فرآیند مصوبۀ کنکوري شورای انقلاب فرهنگی تا سه سال آينده تکمیل می شود.(سوابق تحصیلی60% ، انتخاب نتیجه یک آزمون از چهار آزمون کنکور و…) ‏

  افزايش قطعي سهم سوابق تحصيلي تا ۶۰ درصد :

بر اساس  مصوبۀ کنکوري اين شورای انقلاب فرهنگی به منظور تعیین سياست‌ها و ضوابط سامان‌دهي سنجش و پذيرش ‏متقاضيان ورود به آموزش عالي ؛ رويکرد در حال حاضر اين است که کمک کنيم در دورۀ بعد، اين آزمون به مراتب بهتر برگزار ‏شود و اين اعتقاد را داريم که اين مصوبه تا تکميل شدن «افزايش قطعي سهم سوابق تحصيلي تا ۶۰ درصد» ‏ادامه خواهد داشت؛ يعني تا سه سال آينده اين فرآيند قطعاً ادامه خواهد داشت و همۀ حمايت‌ها و کمک‌هاي ‏لازم را براي اجرايي شدن اين مصوبه خواهيم داشت.‏

وضعیت آموزش و پرورش در برگزاری آزمون استاندارد : 

آموزش و پرورش نيز مقداري به تجهيزات و زير ‏ساخت‌ها نياز دارد. طبق بازديدي که از قرنطينۀ آموزش و پرورش داشتم، تمام فرآيندها مشاهده و بررسي ‏شد؛ به هيچ عنوان امکان تقلب تا قبل از شروع آزمون وجود ندارد؛ همان گونه که در سازمان سنجش آموزش ‏کشور وجود ندارد.‏

 اخيراً مکاتباتي با نمايندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه داشته‌ايم که به موجب آن، منابع ‏مالي مورد نياز آموزش و پرورش براي تجهيز امکانات تامين شود تا در خرداد ماه، يک آزمون استاندارد ‏آموزش و پرورش برگزار شود؛ لذا ما اعتقاد داريم که مصوبۀ کنکوري شورا، يک مصوبۀ بسيار متعالي است؛ زيرا بعد از ‏برگزاري کنکور، خانواده‌ها خوشحال بودند؛ چرا که استرس آنها کم و فرصتشان زياد شده است.‏

هر داوطلب از نتیجه 4 آزمون یکی را انتخاب می کند :

داوطلبان کنکور در حال حاضر تا چهار آزمون را مي‌توانند داشته باشند و يکي را انتخاب کنند (در ‏دو آزمون شرکت مي‌کنند که هر کدام دو سال اعتبار دارد که چهار آزمون مي‌شود) و سازمان سنجش نيز تمام زير ‏ساخت‌هاي اين چهار آزمون و معادل‌سازي و همسان‌سازي آنها را پيش‌بيني کرده است که اميدواريم اين موارد نيز انجام ‏و اجرايي شود.‏

———————————————

برزويي / رجبعلي /  معاون ستاد علم و فناوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي / به نقل از پیک سنجش – شماره 1314دوشنبه 24- بهمن ۱۴۰۱ -صفحه 8

( عنوان بندی و انتخاب بخشی از مطلب و ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش )

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید