موضوعات

ارایه و چاپ مقاله های پژوهشی در فصلنامه ی نشريۀ علمي «نامۀ آموزش عالي»

 

پژوهش، کوششي براي رسيدن به دستاوردهاي علمي در بهبود و ارتقاء کيفيت زيستن است که با گسترش مرزهاي دانش و گشودن افق‌هاي تازه، تعالي فردي و اجتماعي را تسهيل مي‌نمايد. با اين ديدگاه،  نشريۀ «نامۀ آموزش عالي»که يک فصلنامۀ پژوهشي در حوزۀ آموزش عالي است، با هدف اشاعۀ اطلاعات تخصصي و تبادل اطلاعات بين پژوهشگران و متخصصان (هر سال 4 شماره) منتشر مي‌شود. صاحب امتياز اين نشريه، مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي و ناشر آن، سازمان سنجش آموزش کشور است.

 

در اين نشريۀ علمي، مقاله‌هاي پژوهشي با محوريت آموزش عالي در موضوعات آموزشي، برنامه‌هاي درسي، سياست‌گذاري آموزش عالي، ارزشيابي و مديريت عملکرد نظام آموزش عالي، تحولات آموزش عالي، تحقيقات و فناوري‌هاي آموزشي و نوآوري و ايده‌هاي جديد در آموزش عالي، چاپ و منتشر مي‌شود.  فرآيند پذيرش مقاله‌ها از زمان دريافت مقاله در سامانۀ فصلنامۀ «نامۀ آموزش عالي» تا زمان چاپ و انتشار آن، در چهار مرحله (به ترتيب، الف. پذيرش اوليه ، ب. داوري مقاله ، ج. اِعمالاصلاحات،ود. پذيرش نهايي) طي خواهد شد.

 

از متخصصان رشته‌هاي علوم تربيتي و ساير علاقه‌مندان به اين حوزۀ پژوهشي، دعوت مي‌شود که با مراجعه به تارنماي اين نشريه به آدرس: http://journal.sanjesh.org ضمن مطالعۀ اطلاعات نشريه و مقاله‌هاي پژوهشي که تاکنون در آن منتشر شده است، يافته‌هاي پژوهشي خود را به منظور چاپ، به اين فصلنامه ارسال فرمايند.

—————————————————————————————————————————————————————–

#معرفی_کتاب_متون  #دانش_افزایی #تعلیم_و_تربیت

#مجموعه_مقالات #مقالات_علمی #همایش #پژوهش
#سنجش #کنکور #آموزش_عالی #آزمون_های_ورودی_دانشگاهی 

#مقالات_همایش_ملی_سنجش_علمی_و_آزمون_های_ورودی_آموزش_عالی

#سیاست‌ها_و_ضوابط_ساماندهی_سنجش_و_پذیرش_دانشجو
#مشاوره #روانشناسی #مشاوره_روانشناسی#روانشناسی_تربیتی 
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید