موضوعات

مشــاوره روان شناسی(30)راه کارهای پـرورش و رشــد مسئـولیت پذیری درکودکان ونوجـوانان:(3-چگـونه باید وظایف خانه رابه عهده آن هـا گذاشت؟(مقاله20/21)

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » ارایه می گردد. در این پست بیستمین قسمت آن تقدیم می شود. 
*در توصیه شماره 45 مشروح عناوین زیر را می خوانید :

۱- ضرورت مسئولیت دادن به  نوجوانان در  دوره سنی 13 تا 15 سالگی  

۲- نکاتی در مورد روش تعامل و برخورد با دوره اول نوجوانی برای سپردن مسئولیت به او :

تشریح 5 نکته ی ؛ 1-روش حـلّ مشکلات… 2-آموزش حقوق فردی و اجتماعی…   3-آموزش و تمرین برای اعتماد به نفس…    4-شناخت و نظارت نامحسوس دوستان فرزندتان…    5-آگاهی دادن درمورد نظافت شخصی دوره نوجوانی….

۳- تشریح مسئولیت‌هایی که نوجوان این دوره سنی (13 تا 15 سالگی ) می‌توانند به‌عهده بگیرند… مانند مسئولیت بیدار باش از خواب ، مسئولیت نظافت شخصی ، ورود تنهایی در جامعه ، مسئولیت انتخاب درست دوست و مَلازم ، مسئولیت امورمالی و اقتصاد مربوط برخی امور خانه مانند خریدهای کوچک ، تمـرین شرکت در امور خیــریه ، تمرین برای مسئولیت شغلی ، 

*یادآوری: درصورت تاربودن تصویر زیر ، ابتداءً برروی آن کلیک کنید وبعد آن را مطالعه نمایید.

 #دانش_افزایی #آموزشی_و_پرورشی #تعلیم_و_تربیت

#مشاوره #روانشناسی #مشاوره_روانشناسی#روانشناسی_تربیتی 

#مشاوره #مشــاوره_روان_شناسی #مشاوره_تربیتی

#مشاوره_آموزشگاهی #مشاوره_خانواده

#دوره_کودکی #دوره_کودکی_اول #دوره_کودکی_دوم #دوره_نوجوانی  

#مجموعه_مقالات #مقالات_علمی #مسئولیت_پذیری
#مسئولیت_پذیری_کودکان #مسئولیت_پذیری_نوجوانان #وظایف_خانه

#راهکارهای_پـــرورش_و_رشد_مسئــولیت_پــذیری_در_کــودکان
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید