موضوعات

تحلیل وضعیّت داوطلبان زبانهای خارجی سراسری۱۴۰۰

آيا هر داوطلبي مي‌تواند ضمن موفقيت در گروه آزمايشي خويش، در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي نيز موفق شود؟ پاسخ اين سؤال، از يک سو آري و از سوي ديگر خير است؛ آري براي اينکه گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، يک گروه شناور است و هر داوطلبي مي‌تواند علاوه بر گروه آزمايشي خود، در اين گروه آزمايشي نيز شرکت کند، و خير از اين جهت که داوطلبان جدي و تلاشگر اين گروه آزمايشي، که هدف اصلي‌شان پذيرش در يکي از رشته محل‌هاي گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي است، به صورت بسيار متمرکز و دقيق، دروس عمومي و تخصصي مربوط به اين گروه آزمايشي را مطالعه مي‌کنند و به همين خاطر، درصد داوطلباني که در درس‌هاي ادبيات و زبان عمومي، بالاي 70 درصد زده‌اند، در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، بهتر از ساير گروه‌هاي آزمايشي بوده است، و در درس عربي نيز درصد داوطلباني که در اين گروه بالاي 70 درصد زده‌اند، در تمامي گروه‌هاي آزمايشي به جز گروه آزمايشي علوم تجربي، وضعيت بهتري داشته‌اند و ساير گروه‌هاي آزمايشي در اين درس وضعيت بدتري داشته‌اند.
مي‌خواهيم بگوييم که همين محدود بودن دروس اين گروه آزمايشي، باعث مي‌شود که تعدادي از داوطلبان، بيشتر روي درس‌هاي عمومي سرمايه‌گذاري کنند؛ پس، گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، زنگ تفريح داوطلبان ساير گروه‌هاي آزمايشي يا جايي براي حضور داوطلباني که آزمون سراسري را جدي نگرفته‌اند، نيست، و اگر داوطلبي مي‌خواهد در يکي از رشته‌هاي زبان‌هاي خارجي پذيرفته شود، بايد مطالعه‌اي مستمر، دقيق و جامع داشته باشد؛ از سوي ديگر، درس زبان تخصصي اين گروه آزمايشي، نياز به تسلط بر يکي از زبان‌هاي خارجي انگليسي، فرانسه يا آلماني در سطحي فراتر از کتاب­هاي درسي زبان آموزش و پرورش دارد؛ به ويژه از آن جهت که سؤال‌هاي زبان تخصصي، مهم­ترين سؤال‌ها در آزمون گروه آزمايشي زبان­هاي خارجي است و بيشترين ضريب را دارد (ضريب تخصصي 4 که با توجه به سه برابر بودن ارزش درس‌هاي تخصصي، در حقيقت ضريب اين درس 12 مي‌شود).
شرکت در آزمون زبان‌هاي خارجي بدون آشنايي با درس زبان خارجي ! :
در سال 1400 از 140هزار و 104داوطلب گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي که در جلسۀ آزمون حضور داشته‌اند، 30 هزار و 63 داوطلب در درس زبان تخصصي يا درصد منفي کسب کرده يا اصلاً به سؤال‌ها پاسخ نداده‌اند و يا به خاطر اينکه تعداد پاسخ‌هاي غلط آنها سه برابر پاسخ‌هاي صحيح آنها بوده است، در نهايت درصد صفر را کسب کرده‌اند؛ به عبارت ديگر، 21/52 درصد داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي، ناتوان در پاسخگويي به درس تخصصي و مهمشان بوده‌اند!
اين آمار نشان مي‌دهد که عده‌اي از داوطلبان، گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي را جدي نگرفته‌اند و از شرکت در اين آزمون نيز، بهره‌اي جز هدر دادن وقت و هزينه خود به دست نياورده‌اند.
بايد بپذيريم که آزمون سراسري، يک آزمون علمي و جدي است و محل آزمون و خطا يا ريسک کردن نيست و نبايد به سؤال‌ها به طور سرسري پاسخ داد (گاه مي‌شنويم که داوطلبي مي‌گويد حوصله کافي يا زمان لازم را براي خواندن همۀ گزينه‌ها نداشتم و براي همين، وقتي ديدم که گزينه اول يا دوم يک پرسش به نظرم آشناست، آن را انتخاب کردم!)
همچنين نبايد به اميد شانس و اقبال، گزينه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر هدفتان به راستي موفقيت در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي است، در مدت باقي مانده، خيلي جدي مطالعه کنيد، و حتي اگر به درسي مسلط نيستيد، حداقل به مطالعه چند مبحث از آن درس بپردازيد تا بتوانيد به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ درست دهيد و از کسب درصد منفي يا صفر، خود را دور کنيد.
توجه داشته باشيد که کنکور، يک مسابقه علمي است و قرار نيست که شما به همۀ سؤال‌هاي آن، پاسخ صحيح بدهيد؛ بلکه لازم است که در مقايسه با ساير داوطلبان، وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امر، بدون دقت و هوشمندي در پاسخگويي به سؤال‌ها، به دست نخواهد آمد.
آنچه مي‌آيد، فقط آمار آزمون سراسري 1400 است :
يادآوري اين نکته مهم است که ميانگين ذکر شده هر سال، با يکديگر يکسان نيست؛ براي مثال، در آزمون سراسري سال 98، ميانگين پاسخگويي به درس زبان تخصصي 14 درصد بوده است. اين آمار در سال 99، 13/9 درصد، و در سال 1400، 11/4 درصد بوده است؛ از سوي ديگر، تعداد داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح مي‌دهند نيز متفاوت است؛ براي مثال، در سال 98 در درس زبان عمومي ، 226 داوطلب به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند. در سال 99 اين تعداد 42 داوطلب بوده است، و در سال 1400 در همين درس 483 داوطلب به همۀ سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند.
ذکر اين نکته نيز مهم است که، علاوه بر درصدهاي داوطلبان در آزمون سراسري، سوابق تحصيلي داوطلبان نيز در نتيجۀ آزمون سراسري مؤثر است (براي فارغ‌التحصيلان نظام آموزشي جديد (3 – 3 – 6)، که ديپلم خود را در سال 1398 و بعد از آن اخذ نموده باشند، به ميزان حداکثر 30 درصد، و براي فارغ‌التحصيلان مشمول نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، به ميزان حداکثر 25 درصد سوابق تحصيلي ديپلم و 5 درصد سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي تاثير مثبت لحاظ مي‌شود)؛ يعني، امکان دارد که داوطلبي در آزمون سراسري، درصدهاي مطلوبي کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصيلي خوبي داشته باشد و سوابق تحصيلي مثبت، در نمره کل نهايي او مؤثر واقع شود.
گفتني است که رتبۀ کشوري، بدون در نظر گرفتن سهميه نهايي داوطلبان ساخته مي‌شود، و 50 نفر اول کشوري نيز بدون در نظر گرفتن سهميه نهايي و فقط بر اساس نحوۀ پاسخگويي در آزمون سراسري يا نمرۀ کل نهايي تعيين شده‌اند.
در اين جداول، به غير از داوطلباني که به تمامي يا قريب به اتفاق سؤال‌ها پاسخ غلط داده و در نتيجه درصد آنها 30- درصد تا 33- درصد شده است و داوطلباني که به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحيح داده‌اند، ساير داوطلبان در گروه‌هاي 10درصدي بررسي شده‌اند؛ يعني، داوطلباني که نمره خام بيش از 90 و کمتر از 100 در سؤال‌هاي يک درس کسب نموده‌اند، در گروه 90 تا 99/9 درصد آمده‌اند؛ يا داوطلباني که نمره خام بيش از صفر و کمتر از 10 در يک درس کسب نموده‌‎اند، در گروه 0/1 تا 9/9 آورده شده‌اند.
به نقل از : پیک سنجش شماره 1260مورخ 27 دی ماه 1400
#معرفی_کتاب_و_متون#آموزشی_پژوهشی#آموزشی_فرهنگی
#سازمان_سنجش#پیک_سنجش#کنکور_دانشگاه#داوطلبان_کنکور
#تحلیل_آزمون_کنکور#رشته_زبان_های_خارجی
#هدایت_تحصیلی_شغلی#مشاوره_تحصیلی#انتخاب_رشته_دانشگاهی
#تحلیل_وضعیت_داوطلبان_زبان_های_خارجی_آزمون۱۴۰۰
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش
دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید