منو
موضوعات
آخرین مطالب

طرح استانی شدن فرآیند هدایت تحصیلی

طرح موضوع استانی شدن فرآیند هدایت تحصیلی در جلسه کمیته هدایت تحصیلی برنامه ریزی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش با حضور محمد مصطفوی معاون برنامه ریزی امور مشاوره ، سید مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم کاردانش ، عباس سلطانیان مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری ، محمود حسینی، کارشناس مدعو اداره مشاوره ،  محمد مهدی کاظمی، معاون دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش ، احمد فراهانی، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی و فناوری اطلاعات…

 محمد مصطفوی،معاون برنامه ریزی امور مشاوره :

 • مهمترین نکته در فرآیند هدایت تحصیلی توجه به استعداد ، علاقه، ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و ظرفیت های مناطق آموزش و پرورش است.

 • علاوه بر این عواملی نظیر نگاه اجتماعی در فرآیند هدایت تحصیلی موثر است و اگر هدایت تحصیلی را به صورت استانی انجام دهیم مشکلی ایجاد نمی شود اما باید توسعه متوازن بر اساس آزمون های مشاوره ای که در فرآیند هدایت تحصیلی موثر است را مد نظر قرار دهیم.

 • به نظر می‌رسد در جلسات آینده وقتی به نتیجه کلی در زمینه استانی شدن فرآیند هدایت تحصیلی رسیدیم تعدادی از نمایندگان استان ها را نیز دعوت کنیم تا نظرات آنها را در زمینه فرآیند هدایت تحصیلی استانی بشنویم تا بتوانیم از نظرات آنها برای اجرای هر چه بهتر فرآیند هدایت تحصیلی استفاده کنیم.

سید مصطفی آذرکیش ،مدیرکل دفتر آموزش متوسطه دوم کاردانش : 

 • باید مدیریت کنیم تا توسعه متوازن در فرآیند هدایت تحصیلی صورت گیرد علاوه بر این برای اینکه بتوانیم رغبت بیشتری برای حضور دانش آموزان در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش ایجاد کنیم باید تجهیزات و وسایل آموزشی هنرستان ها را تقویت کنیم.

 • همانطور که می دانید هدایت تحصیلی بر اساس نظام جامع راهنمایی و مشاوره و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فرآیندی است و باید بتوانیم شرایط موجود را مدیریت کنیم و تمام تجهیزات و نیروی انسانی را برای یک هدایت تحصیلی متوازن آماده کنیم.

 • برای استانی کردن فرآیند هدایت تحصیلی لازم است که سیاست گذاری ها توسط ستاد صورت گیرد و تنها مدیریت اجرا به استان‌ها تفویض شود.

 • البته باید بلوغ لازم در استان ها برای اجرای هرچه بهتر فرآیند هدایت تحصیلی اتفاق بیفتد تا در شورای آموزش و پرورش استان بر اساس ظرفیت های صنعتی و شغلی استان خود و ضوابطی که در کمیته هدایت تحصیلی مشخص می شود و بر اساس قانون ششم توسعه کشور فرآیند هدایت تحصیلی را انجام دهند.

عباس سلطانیان، مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری:

 • اینکه فرآیند هدایت تحصیلی را به استان ها تفویض کنیم امری بسیار پسندیده ای است اما باید استان ها را در این زمینه توانمند کنیم تا به بهترین نحو فرآیند هدایت تحصیلی انجام شود.

 • پیشنهاد می‌کنم پیش نویس طرح استانی شدن هدایت تحصیلی نوشته شود تا در دستور کار جلسات بعدی قرار گیرد و بر اساس این پیش نویس نظرات کارشناسی ارائه شود.

 • البته باید پتانسیل شورای آموزش و پرورش استان ها نیز در نظر گرفته شود و استان ها آمایش شغلی، ظرفیت مشاغل و رشته های مختلف را بررسی کنند تا بتوانیم هدایت تحصیلی متوازن تری با توجه به نیازهای جامعه داشته باشیم.

 • گاهی اوقات نگاه جامعه با نگاه ستاد در زمینه هدایت تحصیلی متفاوت است اما باید سعی کنیم که هدایت تحصیلی به صورت فرآیندی باشد و بر اساس آیین نامه هدایت تحصیلی فرآیند هدایت تحصیلی صورت گیرد.

محمود حسینی، کارشناس مدعو اداره مشاوره :

 • هدایت تحصیلی به عوامل درون سیستمی اتفاقات جامعه، سیاستگذاری ها، گزارش های سازمان سنجش، ظرفیت ها و تجهیزات آموزشی بستگی دارد.

 • اولیا می خواهند فرزندانشان پس از تحصیلات دانشگاهی به مراتبی از منزلت اجتماعی دست پیدا کند بنابراین شاید رغبت آنها نسبت به برخی از رشته ها بیشتر باشد.

 • به نظر می‌رسد اگر هدایت تحصیلی به صورت استانی انجام شود با توجه به تصمیماتی که در شورای آموزش و پرورش استان گرفته می شود می توان هدایت تحصیلی را با توجه به ظرفیت صنعتی، شغلی و آینده هر استان انجام داد.

 • البته سیاستگذاری اصلی هدایت تحصیلی باید در سطح ستاد انجام شود و ستاد تنها وظیفه نظارتی داشته باشد و استانداران با کمک سایر دستگاه ها و با توجه به ظرفیت های موجود در هر استان ها فرآیند هدایت تحصیلی را انجام دهند و با توجه به آینده شغلی که در استان وجود دارد تصمیم گیری لازم را برای ظرفیت سازی هدایت تحصیلی انجام شود.

 محمد مهدی کاظمی، معاون دفتر فنی و حرفه‌ای و کاردانش :

 • هدایت تحصیلی تفاوتی نمی کند استانی یا کشوری انجام شود بلکه باید هدایت تحصیلی به صورت فرایندی اجرا شود تا بتوانیم توسعه متوازن در رشته ها با توجه به ظرفیت های شغلی و صنعتی کشور داشته باشیم.

 • البته سیاست گذاری کلان در زمینه هدایت تحصیلی می تواند در سطح کشور انجام شود اما برنامه ریزی و ظرفیت سازی در استان صورت گیرد تا بر اساس دغدغه های استانی هدایت تحصیلی دانش آموزان انجام شود و ما شاهد توسعه متوازن بر اساس نیاز های جامعه در سطح استان باشیم.

 • شورای آموزش و پرورش استان‌ها نیز باید در فرآیند هدایت تحصیلی به صورت موثر عمل کنند و ستاد نیز کیفیت هدایت تحصیلی را از استان ها مطالبه کنند بنابراین لازم است تا مباحث مختلف شغلی صنعتی و کشاورزی استان ها در امر هدایت تحصیلی مد نظر قرار گیرد.

 احمد فراهانی، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی و فناوری اطلاعات:

 • برای سامانه هدایت تحصیلی تفاوتی نمی کند که امر هدایت تحصیلی به صورت استانی یا ستادی برگزار شود بلکه فرآیند هدایت تحصیلی بر اساس سیاست گذاری هایی که از پیش تعیین شده در سامانه انجام می شود.

 • هم اکنون نیز در سامانه بر اساس ظرفیت‌هایی که استان ها اعلام می کنند و پتانسیل هایی که برای اجرای هدایت تحصیلی دارند فرآیند هدایت تحصیلی صورت می‌گیرد.

 • البته به نظر می رسد اگر فرآیند هدایت تحصیلی به استان ها واگذار شود تا استان ها بر اساس ظرفیت های خود در این زمینه تصمیم بگیرند امری منطقی است اما وزارت آموزش و پرورش باید نقش نظارتی داشته باشند تا تا بتواند فرآیند هدایت تحصیلی را به صورت شایسته اجرا کند

—————————————————————————————————————————————————-

منبع : جلسه کمیته هدایت تحصیلی برنامه ریزی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در  روز سه شنبه مورخ ۲۶ شهریورماه ۹۸ ( با ویرایش دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش- ج.ابراهیمی)

برگرفته از : http://www.medu.ir/fa/news/item/920228/?ocode=1000000293

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید