پاسخ به سوالات روانشناسی

مشــاوره روان شناسی(30)راه کارهای پـرورش و رشــد مسئـولیت پذیری درکودکان ونوجـوانان:(3-چگـونه باید وظایف خانه رابه عهده آن هـا گذاشت؟(مقاله20/21)

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » ارایه می گردد. در این پست بیستمین قسمت آن تقدیم می شود.  *در توصیه شماره 45 مشروح عناوین زیر را می خوانید : ۱- ضرورت مسئولیت دادن به  نوجوانان در  دوره سنی 13 تا 15 …

مشــاوره روان شناسی(30)راه کارهای پـرورش و رشــد مسئـولیت پذیری درکودکان ونوجـوانان:(3-چگـونه باید وظایف خانه رابه عهده آن هـا گذاشت؟(مقاله20/21) ادامه »

مشــاوره روان شناسی(29) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان(3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله20/19 )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » ارایه می گردد. در این پست نوزدهمین قسمت آن تقدیم می شود.  *در توصیه شماره 44 می خوانید : 1- ضرورت مسئولیت دادن به کودکان دوره 10 تا12 سالگی   2- نکاتی در مورد روش …

مشــاوره روان شناسی(29) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان(3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله20/19 ) ادامه »

مشــاوره روان شناسی( 28) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان… 3- چـگونـه بایــد وظـایـف خانـه را به عهـده کودکـان گـذاشـت؟ (مقـــــالــه 20 / 18 : مــســـئـــولــیـّــــــت دادن در دوره ســنـــــی 6 تا 9 ســـال )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » ارایه می گردد. در این قسمت هجدمین آن تقدیم می شود.  *در توضیحات زیر ؛ توصیه شماره 43 از مجموعه مقالات این موضوع را می خوانید : — ضرورت مسئولیت دادن به کودکان این دوره …

مشــاوره روان شناسی( 28) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان… 3- چـگونـه بایــد وظـایـف خانـه را به عهـده کودکـان گـذاشـت؟ (مقـــــالــه 20 / 18 : مــســـئـــولــیـّــــــت دادن در دوره ســنـــــی 6 تا 9 ســـال ) ادامه »

مشــاوره روان شناسی( 27 ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان ( 3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله17/20 )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » آمده که هفدمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، یک توصیه دیگر را می خوانید. – در توصیه شماره 42  مجموعه مقالات این موضوع می خوانید : – بیان ضرورت دادن مسئولیت به کودکان 3 …

مشــاوره روان شناسی( 27 ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان ( 3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله17/20 ) ادامه »

مشــاوره روان شناسی( 26 ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان ( 3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله16/20 )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی و در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » آمده که شانزدهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، یک توصیه دیگر را می خوانید. – در توصیه شماره 41 ؛ معنای مسئولیت‌های متناسب با سن و نیز مسئولیت‌های متناسب با کودکان …

مشــاوره روان شناسی( 26 ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکــودکان ( 3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ – مقاله16/20 ) ادامه »

مشــاوره روان شناسی ( 24 ) راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـــولیـت پــذیـری درکــودکـان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟»»»قسمت 14/20)

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » آمده که چهاردهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، سه توصیه دیگر آمده است: – توصیه شماره 35 تحت عنوان « به کودک خود یاد بدهید برای ارتباط با دیگران احساس مسئولیت کند. » – …

مشــاوره روان شناسی ( 24 ) راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـــولیـت پــذیـری درکــودکـان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟»»»قسمت 14/20) ادامه »

مشــاوره روان شناسی(23) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکـــودکان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت20/13)

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی در ادامه موضوع «راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان» آمده است که چهاردهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، سه توصیه دیگر آمده است: – توصیه شماره 32 تحت عنوان «یک برنامه‌ی روزانه به  کودک خود بدهید» – توصیه شماره 33 تحت عنوان «به کودک خود یاد بدهید …

مشــاوره روان شناسی(23) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکـــودکان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت20/13) ادامه »

مشــاوره روان شناسی( 22 ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکـــودکان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت20/12)

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی در ادامه موضوع «راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان» آمده است که چهاردهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، سه توصیه آمده است: – توصیه شماره 29 تحت عنوان اینکه با بچه‌هایی که دل‌شان نمی‌خواهد کارهای خانه را انجام بدهند، چگونه برخورد کنیم. – توصیه …

مشــاوره روان شناسی( 22 ) راه کارهای پـــرورش و رشد مسئــولیت پــذیری درکـــودکان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت20/12) ادامه »

مشــاوره روان شناسی ( 21 ) راه کـارهای پــرورش و رشــد مسئـولیت پــذیری درکـودکان (۳- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت 11/۲۰ )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » آمده است که چهاردهمین قسمت آن تقدیم می گردد.  در این قسمت، توصیه شماره 27 تحت عنوان کودک باید یاد بگیرد خودش وسایل یا خراب‌کاری‌هایش را جمع کند نیز و توصیه شماره 28 تحت عنوان به بچه‌ها فرصت بدهید به دیگران …

مشــاوره روان شناسی ( 21 ) راه کـارهای پــرورش و رشــد مسئـولیت پــذیری درکـودکان (۳- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت 11/۲۰ ) ادامه »

مشــاوره روان شناسی ( 20 ) راه کـارهای پــرورش و رشــد مسئـولیت پــذیری درکـودکان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت 10/20 )

متن زیر به عنوان مشاوره روان شناسی در ادامه موضوع « راه کـارهای پـــرورش و رشــد مسئـولیت پـذیری درکـودکان » آمده است که سیزدهمین قسمت آن تقدیم می گردد. در این قسمت، توصیه شماره 26 در مورد لذت بخش کردن انجام کارها برای کودک توسط مادر و پدر  و مربی ارایه شده است. یادآوری: درصورت تاربودن تصویر زیر ، …

مشــاوره روان شناسی ( 20 ) راه کـارهای پــرورش و رشــد مسئـولیت پــذیری درکـودکان (3- چگونه باید وظایف خانه را به عهده کودکان گذاشت؟ -قسمت 10/20 ) ادامه »