موضوعات
آخرین مطالب

اهــداف تعلیــم و تربیــت نــبایـد به کنــکـور وصــل شــود…

اهداف تعلیم و تربیت نباید به کنکور وصل شود. هدف کلی نظام تعلیم وتربیت؛ پرورش نسلی خوش فکر، خلاق، متفکّر و دارای قدرت حل مسأله است نه موفقیّت در کنکور…

 

اهداف تعلیم و تربیت را مستقل از کنکور است. اهداف نظام تعلیم تربیت، پرورش افرادی؛ مستقل، توانمند و دفاع کننده از ارزش ها  و باورهاست، نه این که فردی را تربیت کند تا در کنکور موفق شود، بنابراین  نباید اهداف تعلیم و تربیت به کنکور وصل شود.

 

 مهم ترین چرخشی که در سند تحول باید اتفاق بیفتد ؛ «چرخش از آموزش محوری» به «مهارت محوری» است.

هدف کلی نظام تعلیم وتربیت؛ طبق اهداف تربیتی مورد نظر «سند تحول بنیادین» پرورش نسلی خوش فکر، خلاق، مستقل، آگاه، توانمند، سنجیده، متفکّر و دارای قدرت حل مسأله است.

 

مهم ترین عامل مصونیّت در برابر آسیب های اجتماعی، بعد از خانواده، «نهاد تعلیم و تربیت» است؛ زیرا افراد در دوره حساسی از زندگی خود در مدرسه حضور دارند بنابراین نظر به اهمیت موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی، «طرح غربالگری» را در مدارس اجرایی کردیم.

 

این که در یک جامعه چگونه می توان اهداف را محقق کرد و دیدگاه ها را منتقل کرد، مستلزم وقت گذاشتن و در میدان قرار گرفتن، است.

—————————————————————————————————————–

مأخذ : وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با اعضای هیأت رئیسه مجلس دانش آموزی ( گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش)

انتخاب بخشی از مطالب جلسه و ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید