کانال ها و گروه های ارتباطی دبیرستان دانش در پیام رسان بله

دبیرستان دانش

کانال ارتباطی و اطلاع رسانی دبیرستان دانش با خانواده های محترم دانشی

پایه هفتم

کانال ارتباطی معلم راهنما و دبیران با دانش آموزان پایه هفتم

پایه هشتم

کانال ارتباطی معلم راهنما و دبیران با دانش آموزان پایه هشتم

پایه نهم

کانال ارتباطی معلم راهنما و دبیران با دانش آموزان پایه نهم

ریاضیدانش

گروهی با هدف یادگیری لذتمند ریاضیات و پرورش خلاقیت

کتابخوانش

گروهی جهت معرفی کتاب و گفتگو و تحلیل درباره محتوای آن ها

ورزش و دانش

ویژه علاقه مندان به تربیت بدنی و ورزش

کانون احسان دانش

درگاهی جهت برقراری ارتباط میان نیکوکاران دانشی و نیازمندان

فیلم و دانش

گروهی جهت معرفی و تحلیل فیلم های مناسب برای نوجوانان

آشپزباشی دانشی

ویژه علاقه مندان به آشپزی و کیک پزی

Learning English Danesh

A group for students to talk in English

فیزیک، شیمی، فناوری و خلاقیت

گروهی برای علاقه مندان به شاخه های علوم پایه و پرداختن به ایده ها و توانمندی های دانش آموزان

صالحین

ویژه علاقه مندان به علوم تربیتی، اخلاقی و مسایل اعتقادی

گفتگوی آزاد

گروهی برای ارتباط اعضای خانواده دانش با یکدیگر