آقای مهدی زاده

نویسنده

یک روز برفی

یک روز برفی

بیست و چهارم بهمن ماه سال یکهزار و چهارصد و یک

جلسه هم اندیشی پایه هفتم

جلسه هم اندیشی پایه هفتم

جلسه هم اندیشی اولیا و دانش آموزان یکی از رویداد های جذاب و به یاد ماندنی دانش آموزان در مدرسه دانش جلسات هم اندیشی اولیا و دانش آموزان است. در این جلسات پدر ها و مادر ها در کنار فرزندانشان پیرامون یک موضوع اخلاقی_رفتاری بحث می کنند و نقطه نظراتشان را بیان می کنند....

اردوی یک روزه شهید چمران پایه هفتم

اردوی یک روزه شهید چمران پایه هفتم

اردوی یک روزه شهید چمران اردوی یک روزه چمران در پایه هفتم در روز دوشنبه 11 بهمن ماه از ساعت 9 صبح برگزار شد؛ این اردو اولین اردو از امتحانات ترم اول برگزار شد. دانش آموزان پس از ورود به مجموعه فرهنگی شهید چمران در ابتدا در سینما به تماشای فیلم بخارست مشغول شدند پس از...

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی مدارس و دارایی ارزشمندی برای آن‌ها است. چنین تشکل‌هایی می‌توانند با هم‌افزایی مثبت بین دانش آموزان و کارکنان، در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده مدارس گام بردارند. از همین رو برنامه‌ریزان آموزش و پرورش امکان...

اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی برج میلاد دانش آموزان پایه هفتم درحالی آماده شروع یک روز جذاب به همراه معلمین خود می شدند که قرار بود بعد از امتحان هفتگی ریاضی رهسپار اردوی برج میلاد تهران شوند. بچه ها درحالیکه استرس امتحان قبل از اردو را می کشیدند، یک مرتبه با خبر آقای نورعلی معلم...

آقای مهدی زاده

نویسنده

یک روز برفی

یک روز برفی

بیست و چهارم بهمن ماه سال یکهزار و چهارصد و یک

جلسه هم اندیشی پایه هفتم

جلسه هم اندیشی پایه هفتم

جلسه هم اندیشی اولیا و دانش آموزان یکی از رویداد های جذاب و به یاد ماندنی دانش آموزان در مدرسه دانش جلسات هم اندیشی اولیا و دانش آموزان است. در این جلسات پدر ها و مادر ها در کنار فرزندانشان پیرامون یک موضوع اخلاقی_رفتاری بحث می کنند و نقطه نظراتشان را بیان می کنند....

اردوی یک روزه شهید چمران پایه هفتم

اردوی یک روزه شهید چمران پایه هفتم

اردوی یک روزه شهید چمران اردوی یک روزه چمران در پایه هفتم در روز دوشنبه 11 بهمن ماه از ساعت 9 صبح برگزار شد؛ این اردو اولین اردو از امتحانات ترم اول برگزار شد. دانش آموزان پس از ورود به مجموعه فرهنگی شهید چمران در ابتدا در سینما به تماشای فیلم بخارست مشغول شدند پس از...

شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی مدارس و دارایی ارزشمندی برای آن‌ها است. چنین تشکل‌هایی می‌توانند با هم‌افزایی مثبت بین دانش آموزان و کارکنان، در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده مدارس گام بردارند. از همین رو برنامه‌ریزان آموزش و پرورش امکان...

اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی

اردوی دانش آموزی برج میلاد دانش آموزان پایه هفتم درحالی آماده شروع یک روز جذاب به همراه معلمین خود می شدند که قرار بود بعد از امتحان هفتگی ریاضی رهسپار اردوی برج میلاد تهران شوند. بچه ها درحالیکه استرس امتحان قبل از اردو را می کشیدند، یک مرتبه با خبر آقای نورعلی معلم...