آموزش و یادگیری لذتمند

آموزش و پژوهش در دبیرستان دانش با استفاده از ابزار های متنوع و با بکارگیری شیوه های نو و کارآمد مانند فرآیند تدریس معکوس (Reverse teaching) و فرآیند آموزش ترکیبی (Blended Learning) صورت می پذیرد.

مهارت آموزی با محوریت هوش های چندگانه گاردنر

مهارت های فردی و اجتماعی
مهارت های رایانه ای و رباتیک
مهارت های فنی و کارگاهی
مهارت های تخصصی ورزشی

یکی از اهداف مهم و اساسی مقطع تحصیلی متوسطه اول در آموزش و پرورش، شناسایی استعداد دانش آموزان و هدایت ایشان در مسیر شکوفایی این استعدادها است.
ما در موسسه فرهنگی آموزشی دانش سعی نموده ایم با تعریف و برگزاری کلاس های مهارتی، تا حد امکان کاربرد شاخه های مختلف علوم و استفاده آن را برای دانش آموزان مشخص نماییم و علاوه بر آن، در زمینه جهت دهی به استعدادهای ایشان نیز قدمی صحیح و اصولی برداریم.

فعالیت های تربیتی با محوریت هوش اخلاقی

یکی از اهداف ما پرورش آینده سازانی اخلاق مدار و اندیشمند است.

بر همین اساس اعضای خانواده محترم دانش، در طول سال تحصیلی سعی می کنند در تمامی فعالیت هایشان به مولفه های هوش های اخلاقی پرداخته و مصادیق رفتاری و گفتاری مرتبط با آن را تمرین کنند.

پایه هفتم: احترام و مهربانی
پایه هشتم: همدلی و بردباری
پایه نهم: وجدان، انصاف و خویشتن داری