موضوعات

کتاب های پایه۱۰؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معارف اسلامی )

 

آخرین PDF  کتاب های پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید: 

*** کتب دروس عمومی پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی :

»»»دین و زندگی-۱ 

»»»تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(اقلیت های مذهبی)ر

»»»فارسی-۱

»»»نگارش-۱

»»»جغرافیای ایران

»»»هنر-کلیه رشته ها

»»»کارگاه کارآفرینی و تولید

»»تفکر وسواد رسانه ای

»»»آمادگی دفاعی

»»»انگلیسی-۱

»»»کتاب کار انگلیسی-۱

 

*** کتب دروس اختصاصی پایه ۱۰ معارف اسلامی :

»»»علوم و معارف قرآنی۱-معارف

»»»اصول و عقاید۱-معارف

»»»اخلاق اسلامی۱-معارف

»»»احکام-ویژه دختران۱-معارف

»»»احکام-ویژه دختران۱-معارف 

»»»علوم و فنون ادبی۱– معارف و انسانی

»»»تاریخ اسلام۱-معارف

»»»جامعه شناسی۱– معارف و انسانی

»»»اقتصاد-پایه۱۰–انسانی و پایه۱۱معارف

»»»منطق–معارف و انسانی

»»»ریاضی و آمار۱– معارف و انسانی

———————————————————————————————————————–

مأخذ :   http://www.chap.sch.ir/

#معرفی_کتاب_متون #آموزش_و_پرورش #آموزشی

 #دانش_افزایی #کتب_درسی #متن_کتب_درسی

#کتب_درسی_پایه۱۰ #فایل_الکترونیک_کتب_درسی

#PDF_کتب_درسی #کتب_درسی۱۴۰۲_۱۴۰۱

#کتب_درسی_شاخه_نظری #رشته_معارف اسلامی

#کتب_درسی_رشته_ریاضی

#هدابت_تحصیلی #مشاوره_تحصیلی

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید