موضوعات
آخرین مطالب

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــــظری – رشتــه ی علــــوم انــســــــانـــی)

آخرین PDF  کتاب های پایه ۱۲ که به آن دسترسی پیدا کرده ایم، در ذیل تقدیم می شود…

در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، PDF آن را دانلود کنید: 

*** کتب دروس عمومی پایه ۱۲ رشته علوم انسانی :

»»»دین وزندگی-۳-ویژه علوم انسانی

 »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق۳ (اقلیت های دینی)ر

»»»عربی،زبان قرآن۳

»»»فارسی۳

 »»نگارش۳

»»»انگلیسی۳

»»»کتاب کار انگلیسی۳

»»»سلامت و بهداشت

»»»هویت اجتماعی

»»»مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)ر

»»»مدیریت خانواده و سبک زندگی(ویژه دختران)ر

*** کتب دروس اختصاصی پایه ۱۲ رشته علوم انسانی :

»»»عربی،زبان قرآن(ویژه انسانی و معارف)ر

»»علوم و فنون ادبی۳(ویژه انسانی و معارف)ر

»»»تاریخ۳

»»»جغرافیا ۳ ( کاربردی )ر

»»»جامعه شناسی۳

»»»تحلیل فرهنگی

»»»فلسفه۲

»»»ریاضی و آمار ۳

———————————————————————————————————-

مأخذ :   http://www.chap.sch.ir/

#معرفی_کتاب_متون #آموزش_و_پرورش #آموزشی

 #دانش_افزایی #کتب_درسی #متن_کتب_درسی

#کتب_درسی_پایه۱۲ #فایل_الکترونیک_کتب_درسی

#PDF_کتب_درسی #کتب_درسی۱۴۰۲_۱۴۰۱

#کتب_درسی_شاخه_نظری #رشته_انسانی

 #کتب_درسی_ رشته_انسانی

#هدابت_تحصیلی #مشاوره_تحصیلی

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید