ماه مهمانی خدا

ماه مهمانی خدا رسید.  ماهی که در آن دلی اگر شکسته شد بال پروازی خواهی یافت و به اوج آسمانها خواهی رسید.  خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن  زغمهای دگر غیر از غم عشقت آشنا کن ماهی که در آن پدر یتیمان عرب راهی نور خواهد شد. رمضان سفره انعام الهی که در…

اردوی کوهنوردی پایه اول

انجمن کوهنوردی مدرسه دانش اولین برنامه کوهنوردی برای دانش آموزان پایه اول را برگزار کرد. این انجمن 30 نفر از دانش آموزان اول را برای اولین بار به کوهنوردی در کوههای داراباد دعوت نمود. دانش آموزان از ساعت 6/45 صبح پنجشنبه با همراهی مربیان خود آقایان رحیمی نژاد و بهراد مهر و وطنی به کوههای…

تولد ماه اردیبهشت و خرداد

روز سه شنبه 10 اردیبشت ماه مراسم تولد ماه اردیبهشت و خرداد ویژه متولدین این دو ماه گرفته شد. در این مراسم متولدین این دو ماه به انجام آیتمهای ورزشی پرداختند. پنالتی و روپایی و مسابقه از کی بپرسم از جمله این آیتمهاست. در ادامه مراسم دانش آموزان نماز جماعت را به امامت مدیر مدرسه…