مراسم زیارت عاشورا

مراسم زیارت عاشورا در روز 30 بهمن ماه ساعت 7 صبح آغاز شد. این مراسم هر هفته در نماز خانه مدرسه برگزار می شود. مراسم در ساعت 7/30 با سفره احسان صبحانه کار خود را پایان می دهد. روزهای سه شنبه هر هفته این مراسم برگزار می شود.

جلسه اولیا با موضوع نوجوانان و بلوغ-پایه سوم

روز 5 شنبه 25 بهمن سومین جلسه از جلسه اولیاء با موضوع نوجوانان و بلوغ با حضور دکتر دارابی برگزار شد، در این جلسه طبق مبحث های گذشته موضوع ارتباط با نوجوانان و چگونگی رفتار آن ها در این سن و به صورت کلی رفتار شناسی مطرح شد و همچنین اولیاء هم در بحث شرکت…