موضوعات
آخرین مطالب

تمدیدِ تکمیل فرم اولویت رشته و تمدید نظرخواهی ازمعلمین در سامانه همگام 

در ادامه فرآیند هدایت تحصیلی پایه نهم زمان تکمیل فرم اولویت رشته (بخش نظرولی دانش آموز) و نظرخواهی ازمعلمین (نمرات دروس موثردرتعیین رشته پایه۱۰ ) در سامانه همگام،  تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ تمدید شد. با توجه به زمان بَر بودن این فرآیند به خصوص برای مدارسی که دانش آموز بیشتری دارند و نیز محدودیت در دسترسی به اولیاء دانش آموزان به دلیل شرایط کرونا، مشاوران محترم و جانشین ایشان، می بایست هر سریعتر نسبت به تکمیل این فرآیند اقدام نمایند.

توصیه می شود که ؛

۱- به دلیل محدودیت  دسترسی به اولیاء دانش آموزان در شرایط کرونایی، تکمیل فرم اولویت رشته های تحصیلی را از طریق تماس تلفنی با اولیاء و یا براساس نظر فرزندانشان، به صورت نیابتی به انجام برسانند. 

۲-همچنین در صورت عدم دسترسی به همکاران معلم برای ثبت نمرات دروس موثر در تعیین رشته پایه ۱۰، به منظور تسریع این کار، از لیست نمرات موجود در مدرسه استفاده نموده و نمرات را بر پایه نمره از ۱۰ ، به صورت نیابتی انجام دهند.

با آرزوی سلامتی و موفّقیّت

دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش

ج. ابراهیمی

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید