موضوعات
آخرین مطالب

پیـــرو تصـویب اســــــاسنــــــامه ســـازمان ملّّـی تعـلیـــــم و تربیـــت کودک و  تـدوین برنــامه درسـی ویــــژه این دوره؛ آیــــــــــا دوره پـیـــش دبــستـــــانی اجــــــــبـــــــــــــــــاری اسـت؟

توصیه جدی بر گذراندن دوره پیش دبستانی خصوصاً در مناطق دوزبانه و مناطق کمتر برخوردار است.

 اجباری بودن دوره پیش دبستانی : توصیه اکید ما بر اهمیت گذراندن این دوره خصوصا در مناطق دوزبانه و مناطق کمتر برخوردار می باشد. همچنین تحقیقات و پژوهش های جهانی و پژوهش های صورت گرفته در داخل کشور نیز موید آن است که کلید موفقیت های بعدی کودک و برقراری عدالت آموزشی منوط به گذراندن این دوره است، لکن تا کنون گذراندن این دوره اجباری نبوده و در حال حاضر هم در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

 تدوین برنامه درسی ویژه این دوره : برنامه یکپارچه تربیتی آموزشی برای دوره پیش از دبستان که شامل دو دوره سه ساله است، مدنظر می باشد. پیش از این در دوره پیش دبستانی طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، بر اساس اهداف یازده گانه برنامه ای تنظیم شده بود؛ که اجرا و تولید محتوای آن بر عهده استان ها بود.

تدوین آموزش و تربیت دوره کودکی براساس  دستورالعمل های جدید : ما همچنان رویکرد غیر متمرکز را در مورد پیش دبستانی خواهیم داشت، اما چارچوب آموزش و تربیت دوره کودکی قطعاً براساس دستورالعمل های جدید تدوین خواهد شد.

یادآوری : با توجه به مصوبه اخیر وزارت آموزش و پرورش ، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تنها مرجعی خواهد بود که در خصوص برنامه ریزی، مدیریت، صدور مجوز، استاندارد سازی و نظارت بر عملکرد مهد های کودک مسئولیت خواهد داشت . که در این مسیر حتما از تجارب ارزشمند همکاران بهزیستی استفاده خواهیم کرد.

———————————————————————-

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در برنامه روی خط خبر شبکه خبر ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹ ( انتخاب بخش کوتاهی از مطلب و ویرایش توسط  دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش )

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید