موضوعات
آخرین مطالب

اهــــــــــــداف دوره‌هــــــای تحـــــــصیــــــلی نـــــــــــــظام تعلیـــــــــم و تربیـــــــــــت رســـــــــمی و عمومــــــــــی جمــــــهوری اســــــــلامی ایــــــــــران

نظر به اینکه اهداف دوره‌های تحصیلی مبتنی بر اسناد بالادستی، به‌ویژه سیاست‌های کلّی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش، مبانی نظری و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش به تفکیک ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت و متناسب با ویژگی‌ها و شرایط سنی دانش آموزان در هر دوره تدوین و به تصویب رسیده است تا زمینه دست‌یابی آنان به شایستگی‌های پایه را فراهم آورد و به رشد متوازن و همه‌جانبه دانش آموزان کمک کند، از سوی وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه اهداف دوره‌های تحصیلی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل استان‌ها ابلاغ شد.

 

در متن این بخشنامه، به‌منظور عملیاتی شدن اهداف مذکور و با توجه به ابلاغ برنامه وزارت آموزش‌وپرورش بر موارد زیر تأکید کرده است:

– سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام تعلیم و تربیت رسمی در تمامی سطوح باید به‌منظور دست‌یابی به اهداف مصوب صورت گیرد.

– تولید محتوا و اصلاح برنامه درسی دوره‌های تحصیلی باید مطابق با اهداف مصوب صورت گیرد.
برنامه‌های اجرایی حوزه‌ها با اهداف دوره‌های تحصیلی منطبق بر تحقق تربیت تمام ساحتی بازنگری و اصلاح گردد.

– مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و واحدهای ذی‌ربط با طراحی سازوکارهای لازم برای اثربخشی برنامه‌ها مطابق با اهداف مصوب هر دوره اقدامات لازم را انجام دهند.

– سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی، برنامه‌های آموزشی و توجیهی را به‌منظور تبیین اهداف دوره‌های تحصیلی و چگونگی عملیاتی کردن آن در هر حوزه برای کارشناسان در سطوح مختلف مخصوصاً مدیران مدارس طراحی و اجرا کنند.

– ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها موظف‌اند کلیه طرح‌ها و برنامه‌های استانی و منطقه‌ای را بر اساس اهداف دوره‌های تحصیلی طراحی و اجرا کنند.

– دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول و دبیرخانه زیر نظام‌ها، ملزم به ارائه گزارش پیشرفت مفاد این بخشنامه در جلسات شورای هماهنگی سند تحول و کمیته پایش دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش هستند.

– تصویب این اهداف، مدیران، برنامه ریزان و عوامل سهیم و مؤثر در تعلیم و تربیت دانش آموزان را مکلف نموده است ضمن تلاش جدی برای تحقق آن‌ها در برنامه‌ریزی امور و انجام وظایف خود به‌گونه‌ای عمل کنند تا دانش آموزان در پایان هریک از دوره‌های تحصیلی به اهداف تعیین‌شده دست یابند.

 

دانلود کنید :
متن کامل بخشنامه
—————————————————
مأخذ : شورای عالی آموزش و پرورش ( https://www.medu.ir/fa/news/item/1180212/?ocode=100010876

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید