کتب درسی آموزش و پرورش

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی ریـــاضـــی-فیــــــزیــــک )

آخرین PDF  کتاب های پایه 10 رشته ریاضی ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 10 رشته ریاضی : »»»عربی،.زبان قرآن-1 »»»دین و زندگی-1  »»تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(اقلیت های مذهبی)ر »»»فارسی-1 »»»نگارش-1 »»»جغرافیای ایران »»»هنر-کلیه رشته ها »»»کارگاه کارآفرینی …

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی ریـــاضـــی-فیــــــزیــــک ) ادامه »

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی تجـــــربــــی)

    آخرین PDF  کتاب های پایه 10رشته تجربی ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 10 رشته تجربی : »»»عربی،.زبان قرآن-1 »»»دین و زندگی-1  »»تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(اقلیت های مذهبی)ر »»»فارسی-1 »»»نگارش-1 »»»جغرافیای ایران »»»هنر-کلیه رشته ها »»»کارگاه …

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی تجـــــربــــی) ادامه »

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معارف اسلامی )

  آخرین PDF  کتاب های پایه 11 رشته انسانی سال تحصیلی1402-1401 ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 11 رشته معارف اسلامی: »»»دین و زندگی2 »»»ضمیمه دین و زندگی2-اهل سنت »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق2-اقلیت »»»عربی و زبان قرآن2 »»»فارسی2 »»»نگارش2 …

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معارف اسلامی ) ادامه »

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی ریـــاضـــی-فیــــــزیــــک )

  آخرین PDF  کتاب های پایه 10 رشته ریاضی ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 10 رشته ریاضی : »»»عربی،.زبان قرآن-1 »»»دین و زندگی-1  »»تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(اقلیت های مذهبی)ر »»»فارسی-1 »»»نگارش-1 »»»جغرافیای ایران »»»هنر-کلیه رشته ها »»»کارگاه …

کتاب های پایه10؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی ریـــاضـــی-فیــــــزیــــک ) ادامه »

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی علــــوم انسانــــی )

آخرین PDF  کتاب های پایه 11 رشته انسانی سال تحصیلی1402-1401 ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 11 رشته انسانی : »»»دین وزندگی-2-ویژه علوم انسانی »»»ضمیمه دین و زندگی2-اهل سنت »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق2-اقلیت »»»عربی و زبان قرآن2 »»»فارسی2 »»»نگارش2 …

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی علــــوم انسانــــی ) ادامه »

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی علــــوم تجــــربـــــی )

آخرین PDF  کتاب های پایه 11 رشته تجربی سال تحصیلی1402-1401 ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 11 رشته تجربی : »»»دین و زندگی2 »»»ضمیمه دین و زندگی2-اهل سنت »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق2-اقلیت »»»عربی و زبان قرآن2 »»»فارسی2 »»»نگارش2 »»»تاریخ …

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی علــــوم تجــــربـــــی ) ادامه »

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی ریـــاضـــی-فیــــــزیــــک )

آخرین PDF  کتاب های پایه 11 رشته ریاضی ؛ در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 11 رشته ریاضی : »»»دین و زندگی2 »»»ضمیمه دین و زندگی2-اهل سنت »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق2-اقلیت »»»عربی و زبان قرآن2 »»»فارسی2 »»»نگارش2 »»»تاریخ معاصر ایران …

کتاب های پایه11؛معرفی برای سال تحصیلی1402-1401 ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی ریـــاضـــی-فیــــــزیــــک ) ادامه »

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معــــارف اســـــلامی)

آخرین PDF  کتاب های پایه 12 که به آن دسترسی پیدا کرده ایم، در ذیل تقدیم می شود… در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، PDF آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 12 رشته معارف اسلامی : »»»دین و زندگی3  »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق3 (اقلیت های دینی)ر …

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی معــــارف اســـــلامی) ادامه »

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــــظری – رشتــه ی علــــوم انــســــــانـــی)

آخرین PDF  کتاب های پایه 12 که به آن دسترسی پیدا کرده ایم، در ذیل تقدیم می شود… در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب ها ، PDF آن را دانلود کنید:  *** کتب دروس عمومی پایه 12 رشته علوم انسانی : »»»دین وزندگی-3-ویژه علوم انسانی  »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق3 (اقلیت های …

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــــظری – رشتــه ی علــــوم انــســــــانـــی) ادامه »

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی علـــــوم- تجـــــربی)

آخرین PDF  کتاب هایی که برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ به آن دسترسی پیدا کرده ایم، در ذیل تقدیم می شود… در صورت نیاز به متن کل هر یک از کتاب های پایه۱۲ ؛ PDF آن را دانلود کنید:   ***کتب دروس عمومی پایه ۱۲ رشته تجربی : »»»دین و زندگی3  »»»تعلیمات ادیان الهی واخلاق3 (اقلیت های دینی)ر …

کتاب های پایه۱۲؛معرفی برای سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ ( شـــــــاخه ی نــــظری – رشتــه ی علـــــوم- تجـــــربی) ادامه »