موضوعات

پاســـخ تفــصــیـلی به ســـوال عــمـومـی شـــماره 249 ؛ باموضوع هدایـت تحصیـلی پایه نهم : 2-دانش آموز پایه 9 که رشته مورد علاقه خود را کسب نکرده برای احراز آن ، چـــه مراحلی و شرایـطی را بایـد طـی کنـد؟

در اجرای بند 5 از ص18 و براساس جدول ص8 شیـوه نامه هـدایت تحصیلی وزارت متبوع،

دانش آموز پایه 9 که رشته مورد علاقه خود برای ورود به پایه 10 را در فرم هدایت تحصیلی خرداد ماه کسب نکرده است، برای احراز آن باید در امتحان تعیین رشته مجدد در شهریور ماه همان سال تحصیلی شرکت کرده و حد نصاب لازم را بدست آورد…

 الف)فرآینده تعیین رشته مجدد ؛ مراحلی که دانش آموز باید طی کند ، در پوستر ذیل آمده است … با دقت بخوانید و پی گیری کنید :

ب)حد نصاب نمرات ؛ چه دانش آموزی باید در انتخاب رشته مجدد شرکت کند؟ : 

*نحوه محاسبه نمره برای دانش آموزی که در رشته مورد علاقه خود ، حد نصاب نمره را کسب نکرده است :

  نمره میانگین دروس اختصاصی هر رشته  از بین نمرات خرداد پایه 7، 8 و 9  باید به حداقل تعیین شده برای ورود به رشته مورد نظر ، رسیده باشد. پس اگر میــانگین نمره خرداد هریک از دروس اختصاصی برای هرکدام از رشته ها درپایه هفتم ، هشتم و نهم طبق ضرایب  زیر ، به حداقل حدنصاب نرسیده باشد ، دانش آموز امکان ادامه تحصیل در رشته مورد نظر در پایه دهم را نخواهد داشت امّا در شهریور ماه پایه 9 ، فرصت مجددی برای شرکت در امتحان تعیین رشته خواهد داشت.

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به رشته ریاضی فیزیک در پایه10 :

 • درس ریاضی  نمره 14  
 • درس علوم نمره 13

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به رشته علوم تجربی در پایه10   :

 • درس ریاضی نمره 13
 •  درس علوم  نمره 14

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به رشته علوم انسانی در پایه10 :

 • درس زبان و ادبیات فارسی نمره 14
 • درس مطالعات اجتماعی  نمره  13
 • درس عربی  نمره 12

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به رشته معارف اسلامی در پایه10 :

 • درس زبان و ادبیات فارسی نمره 14
 • درس معارف  نمره  14
 • درس عربی  نمره 14

 *حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به شاخه فنی حرفه ای( گرایش صنعت و هنر) :

 • درس ریاضی و علوم  نمره 10
 • درس فناوری و هنر  نمره  12

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به شاخه فنی حرفه ای( گرایش خدمات) :

 • درس ریاضی نمره 10
 • درس فناوری و هنر نمره  12

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به شاخه فنی حرفه ای( گرایش کشاورزی ) :

 • درس علوم  نمره 10
 • درس فناوری و هنر نمره  12  

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به شاخه فنی حرفه ای( گرایش صنعت) :

 • درس ریاضی و هنر نمره 10
 • درس فناوری نمره  12

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به شاخه فنی حرفه ای( گرایش خدمات و هنر) :

 • درس ریاضی نمره 10
 • درس فناوری و هنر نمره  12

*حداقل میانگین لازم نمره برای ورود به شاخه فنی حرفه ای( گرایش کشاورزی) :

 • درس علوم و هنر نمره 10
 • درس فناوری نمره  12

ج) یادآوری چند نکته مهم :

1- در صورت تأیید کارشناسی مشاور مدرسه­ مبنی برادامـه تحصیل دررشته موردنظر، مراحل   تعیین رشته مجدد انجام می پذیرد. 

 

 2- تکمیـل درخواست دانش آموز در سامانه https://my.medu.ir/  

 

3-  حد نصاب نمره لازم برای احراز هر یک از رشته ها، در سامانه سیدا ثبت و به طور خودکار محاسبه شده که در فرم هدایت تحصیلی منعکس می گردد.

4- درصورت عدم کسب حداقل نمره میانگین مذکور برای هریک از رشته ها ، سامانه کسری نمره را برای هریک از دروس اختصاصی رشته مورد درخواست دانش آموز اعلام می کند تا  دانش ­آموز جهت کسب نمره حد نصاب برای هریک دروس اختصاصی رشته مورد نظر ، آمادگی لازم را برای شرکت در امتحانات مجدد تعیین رشته در شهریور پیدا نماید.

 

5- آزمون صـرفاً از ماده درسی دارای کسری نمره اخذ خواهد شد.

 6- چـاپ فـرم جدید هدایت تحصیلی برای دانش ­آموزان متقـاضی آزمون تعییـن رشته مجدد در شهریور بر اساس حد نصاب نمره کتبی پایانی هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3 محـاسبه خواهد شد.

 

7- تأکید می گردد که در صورت نمره قبـولی در تعیین رشته مجـدد درشهریورماه، برای ثبت­ نام درمدارس دولتی حتی  با وجود ظرفیت خالی  حقیس برای دانش آموز ایجاد نمی کند.

8- برگزاری امتحان تعیین رشته مجـدد به صورت جامع درسطح  منطقه آموزش و پرورش و یــــا مدرسه مبـداء پایه نهم : براساس دستورالعمل ابلاغی اداره کل مشاوره محـل برگزاری امتحان تعییـن رشته مجدد  در اختیار مناطق آموزش و پرورش قرار گرفته است که یــا به صورت تجمیـعی در سـطح منطقه برگزار شود و یـــا درمحل مـدرسه ای که دانش­آموز پایه 9 درآنجا تحصیل کرده است. درصـورتی که امتـحان درمدرسه برگزارمی شود ، باید تمـهیدات لازم تــوسط مـدیـرمدرسه برای آمــاده سازی دانش­آموز و برگـزاری دروس امتـحان تعیین رشته مجدد فراهم گردد.

9- توضیح بیشتر اینکه برگزاری امتحان تعیین رشته مجـدد به یکی از دو شکـل جــامـع درسـطح منـطقه آموزش و پرورش ویا واگـذارکردن آن به مدرسه مبـداء پایه نـهم ، در اختیــار آموزش و پرورش منطقه است که قاعدتــاً کــم و کیـف آن  طی بخشنامه ای به مدارس اعلام می شود.

10- درصـورتی که امتــحان تعیین رشته مجـدد پایه نهم به صورت جـامع و در سطح منطقه برگزارمی شود ، پس ازتکمیل درخواست دانش ­آموزجـهت شرکت درآزمون تعییـن رشته مجـدد به محـل برگزاری امتـحانات طرح جامع و داوطلب آزاد اقدام نمایند.

 

11-درصورت برگزاری امتحان تعیین رشته مجـدد درسطح منطقه ، پس از تصحیـح اوراق امتحانی ، نتایج از طریق سامانه به مدارس اعلام می شود.

 

د ) وظایف و مسئولیت های مدرسه ؛  مدیران محترم مدارس دوره ­اول متوسطه لازم است موارد زیر را پی­گیــری و به انجام برسانند :

1-توجیه ­و راهنمایی­ دانش­ آموزو اولیاء ایشان  توسط مشـاورمدرسه برای کسانی که شرایط رشته مورد نظررا احرازنـکرده است تا درصورت­  تأییدکارشناسی مشاورمدرسه­ مبنی برادامـه تحصیل دررشته موردنظر، مراحل بعدی برای شرکت در امتـحان تعیین رشته مجدد انجام پذیرد.

 2- شایسته­ است بر اسـاس جدول شماره یک پیوست و شیوه محـاسبه مذکور، نمره مورد نیاز دانش ­آموز برای جبـران به ایشان اعلام شود.

 

2- پس ازتکمیل درخواست دانش ­آموز مدیر مدرسه در خواست او از طریق سامانه به اداره منطقه ارسال می نماید تا امکان شرکت دانش آموز درآزمون تعییـن رشته مجـدد در محـل برگزاری امتـحانات فراهم گردد.

 

3- پس از برگزاری امتحان تعیین رشته مجـدد به صورت جامع درسطح منطقه ، اوراق امتحانی تصحیح و اعلام نتایج از طریق سامانه به مدارس، مدرسه باید به دانش آموز ذینفع  اطلاع رسانی لازم را نموده و  مدیران محترم ­مدارس مبـداء  نسبت به صدورفرم هدایت تحصیلی جدید در شهریور ماه اقـدام نمایند.

تبـصره:کارشناس مسئولان سنجش و ارزشیابی تحصیلی مناطق، حوزه ­های­ محل برگزاری امتحانات طرح­ جامع و داوطلبین­ آزاد را برای اطلاع­ رسانی به ذینفعان به مدارس اعلام نمایند.

 

4-درصورت برگزاری امتحان تعیین رشتـه مجدد درشهریورماه به همراه تجدیدی ها در مدرسه، باید مفـاد دستورالعمل اداره کل را درنـظر داشتـه و طبق برنامه ابلاغی آموزش و پرورش و با دریافت سوالات امتحانی شهریور از سـامانه تعـریف شده توسط آموزش و پرورش و با حضور یک ناظـرثابت ( حفاظت آزمون ) هنـگام واردنمودن رمـز ورود به سـامانه و دریـافت و تکثـیر سوال، پاکت­گذاری و تـوزیع سوالات هنگام آزمون، عمل گردد. (نـاظر ثابت برای امتحانات مدرسه ، یکی از پرسنل مدرسه ، به انتخـاب مدیرمدرسه و با هماهنـگی حـراست اداره آموزش و پرورش منطقه خواهد بود.)

پیوست مطالب مربوط به این موضوع  : 

– آمـوزش تـصویری هـدایـت تحصیـلی پایه نُــهـم به دهــم:
http://-https://daneshschools.com/moshaver/?p=20634
-آخریـن مرحلــه ی فــرآیـنــد هـدایـت تـحصیلـی دانش‌آموزان پایه نهم برای سال تحصیلی 1402-1401 :
https://daneshschools.com/moshaver/?p=20670
– پاسخ به سوالات نمون برگه انتخاب رشته :
https://daneshschools.com/moshaver/?p=20693

 * منابع :
1- بخشنامه شماره 31/112916 مورخ 1396/6/1  اداره کل تهران
2-دستورالعمل برگزاری امتحانات شهریور به شماره 126/156857/3 مورخ 2/5/98
3-کمیته هدایت تحصیلی آموزش و پرورش شهر تهران
4- گزوه مشاوران آموزش و پرورش منطقه 3 در پیام رسان شاد
5- واحد سنجش آموزش و پرورش منطقه 3

 

 ** تهیه و جمع بندی توسط:
دفترمشاوره ­موسسه ­فرهنگی­ دانش(ج ابراهیمی)

 

#آموزش_و_پرورش #اخبار_و_اطلاعیه  
#هدایت_تحصیلی #فرم_های_هدایت_تحصیلی 
#نمون_برگ_هدایت_تحصیلی
#نمون_برگ_هدایت_تحصیلی_پایه_نهم
#دانش_افزایی #آموزش #آموزش_هدایت_تحصیلی
#آسیب_شناسی_هدایت_تحصیلی
#مشاوره #مشاوره_هدایت_تحصیلی
 #سوابق_تحصیلی 
#پاسخ_به_سوالات#هدایت_تحصیلی_شغلی
#عدم_احراز_رشته-درپایه10
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش
دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید