موضوعات

متن کامل آخرین مصوبه آیین نامه و دستورالعمل برگزاری اردوی های دانش آموزی(مصوبه17 تیر1398)

–متن کامل دستورالعمل :

*دانلود کنید»»»  آیین نامه و دستورالعمل های اردوی دانش آموزی 

 

–فرم ضمیمه تنظیم و آماده سازی مدارک موردنیاز برای صدور مجوز اردو :

*دانلود کنید»»»لیست مدارک مورد نیاز برای برگزاری اردوی دانش آموزی

—————————————————————————————————————————————————————

#آموزش_و_پرورش#اخبارواطلاعیه#تعلیم_و_تربیت#پرورشی #پروشی_فرهنگی

#اردو #اردوی_دانش_آموزی#آیین_نامه_و_دستورالعمل#دستورالعمل_های_اجرایی

#دستورالعمل_اردو #دستورالعمل_اردوی_دانش_آموزی

#دستورالعمل_اردوی_دانش_آموزی_مصوبه1398

#شورای_عالی_آموزش_پرورش #مدرسه 

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

 

 

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید