موضوعات
آخرین مطالب

تــحــلــیــــــــل وضعیـّــــت داوطلبــــــان گــروه آزمایشــــــــی علـوم ریـــــاضــــــــی و فنــی در آزمـون ســراســـری ۱۳۹۹

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹،  ۱۳۵ هزار و ۳۶۳ داوطلب  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در جلسه آزمون حضور داشتند. آمار نحوۀ پاسخگویی این عزیزان در آزمون سراسری، می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار ما قرار دهد. در اینجا به نکاتی چند، که ما به یاری این آمار می‌توانیم به آن نکات دست پیدا کنیم، اشاره می‌کنیم.

به هیچ وجه تک درس نخوانید :

یکی از اشتباهات داوطلبان آزمون سراسری این است که برای موفقیت در این آزمون، روی یک درس تاکید می‌کنند و تصور می‌کنند که اگر یک درس را عالی پاسخ بدهند، می‌تواند ضعف آنها را در سایر درس‌ها پاسخگو باشد؛ اما آمار نحوۀ پاسخگویی داوطلبان،  هر ساله اطلاعاتی بر خلاف این دیدگاه به ما می‌دهد؛ برای مثال، امسال تنها یک داوطلب در درس شیمی توانسته است نمره خام ۶/۸۸ درصد کسب کند، و سایر داوطلبان نمره خام کمتر از ۸۰ درصد کسب کرده‌اند. نکتۀ جالب اینجاست که داوطلب مذکور، با اینکه درصد بسیار عالی نسبت به سایر داوطلبان در درس شیمی کسب کرده است، نتوانسته جزو ۱۰۰۰ نفر اول کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی باشد؛ پس به هیچ وجه وقت خود را صرف مطالعۀ یک درس نکنید و برای هر درس، با توجه به ضریب آن در آزمون سراسری و ضعف یا توانایی خود در آن درس، وقت بگذارید.

بر اساس شانس و اقبال به سؤال‌ها پاسخ ندهید :

آیا می‌دانید که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹، تعداد داوطلبانی که در درس زبان و ادبیات فارسی درصد منفی کسب کرده‌اند، ۳۴۰۷ نفر بیشتر از تعداد داوطلبانی است که در درس ریاضی درصد منفی آورده‌اند؟! متاسفانه تعدادی از داوطلبان تصور می‌کنند که در دروس عمومی، می‌توان بدون داشتن دانش و اطلاعات لازم، به برخی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داد یا بر اساس تبلیغات برخی از مؤسسه‌ها، از روش‌های غیر علمی برای پاسخگویی به این سؤال‌ها استفاده نمود، و به همین دلیل نمرۀ منفی کسب می‌کنند. مطمین باشید که در آزمون سراسری، نمی‌توانید بدون داشتن دانش و مهارت علمی لازم و همچنین بدون تست زدن و تمرین و ممارست، پاسخگوی سؤال‌ها باشید، و اگر یک سؤال را بر اساس شانس و اقبال، درست پاسخ دهید، سؤال‌های بیشتری را غلط پاسخ می‌دهید و در نهایت نمرۀ منفی، که بسیار بدتر از پاسخ ندادن به سؤال‌های یک درس و کسب درصد صفر است، به دست خواهید آورد.

پاسخ صحیح به دو سؤال در یک درس، بسیار بهتر از درصد صفر است :

هر چقدر که یک درس دشوار باشد یا شما هر چقدر در یک درس ضعف داشته باشید، می‌توانید با برنامه‌ریزی و مطالعه حساب شده، حداقل به چهار یا پنج سؤال آن درس پاسخ صحیح بدهید، و همین مقدار پاسخگویی می‌تواند شما را از خیل قابل توجهی از داوطلبان در آن درس پیش بیندازد؛ برای مثال، سال گذشته اگر داوطلبی تنها به یک سؤال فیزیک درست پاسخ می‌داد و در ضمن به هیچ یک از سؤال‌ها پاسخ غلط نمی‌داد، از حدود ۵۰ درصد داوطلبان در این درس پیشی می‌گرفت! بنابراین، به هیچ وجه درسی را (هر چند دشوار) کنار نگذارید و به یاری دبیر یا افراد آشنا با آن درس، مبحث یا مباحثی از همان درس را انتخاب کنید و همان‌ها را با دقت مطالعه نمایید.

کنکور، یک مسابقۀ علمی است و باید از دیگران بهتر باشید :

کنکور، یک مسابقۀ علمی است و قرار نیست که شما به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح بدهید (همان طور که هیچ یک از داوطلبان در دو درس شیمی و ریاضی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند)؛ بلکه باید از سایر داوطلبان وضعیت بهتری داشته باشید؛ پس به فکر پاسخ دادن به همۀ سؤال‌ها نباشید؛ یا اگر  نتوانستید به تعدادی از سؤال‌های یک درس پاسخ دهید، روحیۀ خود را نبازید؛ چون شاید سؤال‌های این درس برای همۀ داوطلبان دشوار باشد؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ میانگین نمره خام ۱۰۰۰ نفر اول کشوری در درس شیمی ‌۷/۴۱ درصد، و در درس ادبیات ۸/۵۶ درصد بوده است؛ در کل، باید دقت داشته باشید که آزمون سراسری، محل آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها به طور سرسری پاسخ دهید.  

در رتبۀ کشوری سهمیه‌ها اعمال نمی‌شود :

آمار ارایه شده نمره خام داوطلبان، بدون اعمال سهمیۀ مناطق یا سایر سهمیه‌های موجود است و ۱۰۰۰ نفر اول کشوری نیز بدون احتساب سهمیه و فقط بر اساس نحوۀ پاسخگویی در آزمون سراسری تعیین می‌شوند.

 

یادآوری چند نکته مهم 

یادآوری این نکته مهم است که میانگین ذکر شده هر سال یکسان نیست؛ برای مثال، در آزمون سال  ۹۳، در درس عربی و فرهنگ و معارف اسلامی، هیچ یک از داوطلبان  به  ۱۰۰  درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در آزمون سراسری سال ۹۴،  ۲۲۸داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های عربی و ۲۱۳ نفر به ۱۰۰ درصد سؤال فرهنگ و معارف اسلامی‌ پاسخ صحیح داده‌اند، و در آزمون سراسری سال ۹۵، ۴۴ داوطلب در درس عربی و ۳۹ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال­ها پاسخ صحیح داده­اند. در آزمون سراسری سال ۹۶، ۳۲ داوطلب در درس عربی و سه داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، در آزمون سراسری سال ۹۷، ۲۳ داوطلب در درس عربی و یک داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، و در آزمون سراسری سال ۹۸ این تعداد در درس عربی ۱۱ و در درس معارف ۴۹ داوطلب بوده است، و در آزمون سراسری امسال نیز سه  نفر در درس عربی و ۱۷ نفر در معارف اسلامی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند.

در ضمن، تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز  محاسبه می‌شود (برای فارغ‌التحصیلان نظام آموزشی جدید (۳ – ۳ – ۶) که دیپلم خودرا در سال ۱۳۹۸ و بعد از آن اخذ نموده باشند، به میزان حداکثر ۳۰ درصد، و برای فارغ‌التحصیلان مشمول نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی، به میزان حداکثر ۲۵ درصد سوابق تحصیلی دیپلم و ۵ درصد سوابق تحصیلی پیش‌دانشگاهی تاثیر مثبت لحاظ می‌شود). منظور از تاثیر مثبت، یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری، درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.

 در جدول  ارایه شده در زیر، به غیر از داوطلبانی که در هر درس نمره خام ۳۳- تا ۳۰- درصد کسب کرده و داوطلبانی که به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و داوطلبانی که کلاً پاسخ نداده یا نمره کسب کرده‌اند، سایر داوطلبان در گروه‌های ۱۰ درصدی بررسی شده‌اند.

————————————————————————————————————–

به نقل از : پیک سنجش  شـــــمـاره ۱۲۱۷-دوشـنـبـه مورخ۱۸-اسفندماه ۱۳۹۹

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید