پذیرش سوابق تحصیلی

متن دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته  پذیرش با سوابق تحصیلی برای کــاردانـی نـظام جـدید دانـشـگاه فنـی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ۱۴۰۰

دانلود کنید »»» دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی نظام جدید فنی و حرفه ای1400   #آیین_نامه_و_دستورالعمل#اخبارواطلاعیه#متوسطه۲#هنرستان#فنی_حرفه_ای#کاردانش #هدایت_تحصیلی_و_شغلی#کنکور#دانشگاه#کنکور_و_دانشگاه #انتخاب_و_تغییررشته#دوره_کاردانی#سازمان_سنجش#آموزش_عالی #پذیرش_باسوابق_تحصیلی #مشاوره_تحصیلی#پاسخ_یه_سوالات_هدایت_تحصیلی  #دفترچه_ثبت_نام_و_انتخاب_رشته_پذیرش_با_سوابق_تحصیلی_کــاردانـی_نـظام_جـدید_دانـشـگاه_فنـی_و_حرفه‌ای_و_مؤسسات_آموزش_عالی_غیردولتی_غیرانتفاعی_1400 #دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

پذیرش صرفاً برمبنای سوابق تحصیلی برای بهمن 97 »»» فایل جداول دانشگاهها ، موسسات و رشته‌هاي تحصيلي

دانلود و دریافت فایل »»» فایل جداول دانشگاه شريف، پيام نور و مؤسسات غيرانتفاعي- پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی- مرحله دوم تمديد پذيرش – بهمن ماه 97 – فرمت PDF