موضوعات

آیین نامه ودستورالعملها(26)بخش دانشگاهی(6)؛ آيين‌نامه آموزشي دکتراي عمومي و تخصصی داروسازي

متن کامل بخش های مختلف آیین نامه آموزشي دکتري عمومي و تخصصی داروسازي را در ذیل مشاهده کنید :

آیین نامه های آموزشی (ویژه اساتید) :

آیین نامه های آموزشی (ویژه دانشجویان) :

شیوه نامه ها

مصوبات

——————————————————————————-

   مـأخذ : 

            https://pharmacy.arums.ac.ir/fa/page/9897/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7

—————————————————————- 

#آموزش_عالی #دانشگاه  #اخبار_و_اطلاعیه 

#مشاوره_تحصیلی #آیین_نامه_و_دستورالعمل

#شیوه_نامه_ها #مصوبات 

#آیین_نامه_و_دستورالعمل_آموزشی

#آیین_نامه_و_دستورالعمل_آموزشی_دانشگاهی

#آیین_نامه_و_دستورالعمل_گروه_علوم_پزشکی

#آیین_نامه_و_دستورالعمل_رشته_داروسازی

#رشته_داروسازی_عمومی

#رشته_داروسازی_تخصصی

#آیین_نامه_و_دستورالعمل_آموزشی_ویژه اساتید

#آیین_نامه_و_دستورالعمل_آموزشی_ویژه دانشجویان

#پاسخ_به_سوالات#هدایت_تحصیلی_شغلی

#شورای_عالی_برنامه_ریزی_علوم_پزشکی

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید