پایه دهم

ریاضی 1

نام و نام خانوادگی : محمدرضا بهرادمهر 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

سابقه کار آموزشی : 11 سال 

هندسه 1

نام و نام خانوادگی : علی پور حسن 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی متالورژی

سابقه کار آموزشی : 28 سال 

فیزیک 1

نام و نام خانوادگی : احمد حسنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی آزمایشگاه علوم

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

شیمی 1

نام و نام خانوادگی : علی آذری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی

سابقه کار آموزشی : 20 سال 

زیست شناسی 1

نام و نام خانوادگی : کوروش صدفی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی

سابقه کار آموزشی : 25 سال 

ادبیات فارسی 1

نام و نام خانوادگی : محمدمهدی حیدری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

سابقه کار آموزشی : 27 سال 

جغرافي و تاریخ

نام و نام خانوادگی : مصطفي متين وفا

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم اجتماعي

سابقه کار آموزشی : 26 سال 

عربی 1

نام و نام خانوادگی : وهاب اصغری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی هسته ای

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

دینی 1

نام و نام خانوادگی : مجید شهیدی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مشاوره

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

زبان انگلیسی 1

نام و نام خانوادگی : مجید امینی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

سابقه کار آموزشی : 24 سال 

زبان انگلیسی 1

نام و نام خانوادگی : همایون همدانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سابقه کار آموزشی : 13 سال 

تربیت بدنی 1 ـ آمادگی دفاعی

نام و نام خانوادگی : سید حسن تقوی

مدرک تحصیلی : کارشناسی الهیات

سابقه کار آموزشی : 23 سال 

برنامه نویسی

نام و نام خانوادگی : مجید رضایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر

سابقه کار آموزشی : 12 سال 

سواد رسانه ای و سبک زندگی

نام و نام خانوادگی : مهراد زمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فلسفه

سابقه کار آموزشی : 12 سال 

تست و حل تمرین هندسه 

نام و نام خانوادگی : آرمان مقصودنیا

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق

سابقه کار آموزشی : 5 سال 

تست و حل تمرین فیزیک 

نام و نام خانوادگی : امیرعلی میری

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران 

سابقه کار آموزشی : 3 سال 

تست و حل تمرین شیمی 

نام و نام خانوادگی : عرفان مزینانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی معدن 

سابقه کار آموزشی : 5 سال 

دکمه بازگشت به بالا