پیش ثبت نام میان پایه

سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

اطلاعیه کلاس های تابستانی

کرونا نمی تواند مانع رشد و مهارت آموزی دانش آموزان دبیرستان دانش۲ شود. امسال هم دانش آموزان عزیز از اوایل تیر ماه تا اواسط مرداد ماه در کلاس های آموزشی و مهارتی مدرسه که به شکل ترکیبی (برخط و حضوری) برگزار می شود شرکت می نمایند. کلاس های آموزشی کلاسهای آموزشی...

    رسانه دانش

    رادیو دانش

    فروشگاه دانش

برخط دانش    

   سالنمای دانش        

   خانواده دانش