کادر آموزشی 

محمد نامداری

محمد نامداری

دبير ریاضی

 • كارشناسي رياضيات
 • 35 سال سابقه تدریس
ابوالقاسم ناصری

ابوالقاسم ناصری

دبير زبان عربی

 • كارشناسي ارشد
 • 25 سال سابقه تدریس
تیمور سلیمیان

تیمور سلیمیان

دبير علوم

 • كارشناسی
 • 36 سال سابقه تدریس
محمود صلبی

محمود صلبی

دبير علوم

 • کارشناسی
 • 26 سال سابقه تدريس
حامد حاتمی

حامد حاتمی

دبير فیزیک

 • كارشناسی
 • 20 سال سابقه تدريس
سعید رضایی

سعید رضایی

دبير زبان و ادبيات فارسی

 • كارشناسی
 • 35 سال سابقه تدريس
روح الله خلیل ارجمندی

روح الله خلیل ارجمندی

دبير زبان و ادبيات فارسی

 • كارشناسی ارشد
 • 20 سال سابقه تدریس
داود سالاروند

داود سالاروند

دبير مهارت های ادبی

 • كارشناسی
 • 23  سال سابقه تدریس
مهران گلیاری

مهران گلیاری

دبيرعلوم اجتماعی

 • كارشناسی
 • 30 سال سابقه تدریس
روزبه اردبیلی

روزبه اردبیلی

دبير زبان انگلیسی

 • كارشناسی ارشد 
 • 17 سال سابقه تدریس
رضا جعفری

رضا جعفری

دبير زبان انگلیسی

 • کارشناسی ارشد
 • 12 سال سابقه تدریس
صالح مومن خانی

صالح مومن خانی

دبير زبان انگلیسی

 • كارشناسی ارشد 
 • 12 سال سابقه تدریس
محمدرضا بنایی

محمدرضا بنایی

دبير تربیت بدنی

 • کارشناسی
 • 19 سال سابقه تدریس
امیر مهدی رحیمی

امیر مهدی رحیمی

دبير تربیت بدنی

 • کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس

مسیح افشین

دبير تربیت بدنی

 • کارشناسی
 • 6 سال سابقه تدریس
 مجید رضایی

مجید رضایی

دبير رایانه

 • كارشناسی ارشد
 • 12 سال سابقه تدریس

علی نقی مرشدی

دبير کارگروهی

 • كارشناسی ارشد
 • 10 سال سابقه تدریس
سید سعید صادقی

سید سعید صادقی

دبير حرفه و فن

 • كارشناسی 
 • 35 سال سابقه تدریس
علی لطف آبادی

علی لطف آبادی

دبير حرفه و فن

 • كارشناسی 
 • 36 سال سابقه تدریس
سید محمد حسین ذوالفقاری فر

سید محمد حسین ذوالفقاری فر

دبير هنر

 • كارشناسی 
 • 26 سال سابقه تدریس

وحید افشار

دبير شیمی

 • كارشناسی 
 • 7 سال سابقه تدریس
حسین اکبری

حسین اکبری

دبير زبان

 • كارشناسی 
 • 15 سال سابقه تدریس
محسن بابایی

محسن بابایی

دبير زیست شناسی و زمین شناسی

 •  کارشناسی ارشد 
 • 10 سال سابقه تدریس
احسان بختیاری

احسان بختیاری

دبير ادبیات فارسی

 •  کارشناسی ارشد 
 • 17 سال سابقه تدریس
عبداله تحریری

عبداله تحریری

دبير عربی

 •  کارشناسی
 • 16 سال سابقه تدریس
محسن حسینی

محسن حسینی

دبير فوتبال

 •  کارشناسی
 • 12 سال سابقه تدریس

حسین زارع

دبير والیبال

 •  کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس
سجاد زعفرانی

سجاد زعفرانی

دبير ریاضی – فیزیک

 •  کارشناسی
 • 10 سال سابقه تدریس
کامبیز سیدجلالی

کامبیز سیدجلالی

دبير ریاضی

 •  کارشناسی
 • 30 سال سابقه تدریس
علی نقی شالی ها

علی نقی شالی ها

دبير دینی و قرآن

 •  کارشناسی
 • 7 سال سابقه تدریس
محسن شریعتی

محسن شریعتی

دبير آزمایشگاه

 • دکترای نانوفناوری
 • 18 سال سابقه تدریس
ابراهیم شهبازی

ابراهیم شهبازی

دبير علوم تجربی

 • کارشناسی 
 • 40 سال سابقه تدریس
علیرضا طیبی

علیرضا طیبی

دبير زبان

 • کارشناسی 
 • 13 سال سابقه تدریس
حسن مبارکی

حسن مبارکی

دبير قرآن

 • کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس
سید امیر وطنی

سید امیر وطنی

دبير دینی

 • دانشجوی کارشناسی
 • 8 سال سابقه تدریس