عرفان حکم آبادی(پایه هفتم)

نویسنده

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) شهادت مظلومانه و جان‌گداز حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا (س) در مدینه ۷۵ روز پس از رحلت پیامبر (ص) واقع شده است. در شب چهاردهم، امیرالمؤمنین (ع) به همراه جمعى قلیل از گل‌های سر سبد اصحاب، بدن مطهر صدیقه کبرى (ع) را به خاک سپردند.به سند...

عرفان حکم آبادی(پایه هفتم)

نویسنده

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها)

شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) شهادت مظلومانه و جان‌گداز حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا (س) در مدینه ۷۵ روز پس از رحلت پیامبر (ص) واقع شده است. در شب چهاردهم، امیرالمؤمنین (ع) به همراه جمعى قلیل از گل‌های سر سبد اصحاب، بدن مطهر صدیقه کبرى (ع) را به خاک سپردند.به سند...