قهرمانی در مسابقات داژیال منطقه ۳ تهران

تیم داژبال مدرسه دانش موفق شد رتبه اول را کسب کند داژبال شبیه به بازی وسطی هست البته با قوانینی متفاوت در این مسابقات بچه های دانش همه تیم ها را شکست دادند عکس دسته جمعی تیم...

کسب مقام اولی مسابقات پنگ پنگ در منطقه ۳ تهران

تیم پینگ پنگ مدرسه دانش قلهک موفق شد رتبه اول منطقه ۳ را کسب نماید در این بازی ها تیم دانش از هیچ تیمی شکست نخورد و با اقتدار قهرمان شد   ای بازی ها تمی بوده هر تیم 3 نفر بودند       توضیحات در حین سابقه       عکس دسته جمعی تیم الف و...

مقام اول شطرنج در منطقه 3 تهران

    تیم شطرنج دانش موفق شد در مسابقات منطقه 3 تهران رتبه اول را کسب کند         تیم دانش هم در انفرادی مقام اول را کسب کرد وهم در تیمی                 اهدا مدال ها و کاپ قهرمانی      ...