جشنواره ملل مدرسه دانش قلهک

روز پنج شنبه با همت همکاران و دانش آموزان عزیز جشنواره ملل برگزارر شد. در این جشنواره که میهمانان و مخاطبان زیادی از آن بازدید کردند دانش آموزان غرفه های خود را به نمایش گذاشتند بنر پوسترهای دانش آموزان آماده سازی غرفه ها برای شروع جشنواره شروع داوری جشنواره تمرین...