محسن ملک محمدی

 سمت : مدير دبستان

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد علوم تربيتي – برنامه ريزي آموزشي

سوابق آموزشي : 26 سال سابقه تدريس 

معاونت آموزشي

مديريت در مدارس راهنمايي ودبستان منطقه 1 و 3

الهام استادی

 سمت : معاون آموزشي

مدرك تحصيلي : مشاور خانواده

سوابق آموزشي :   17 سال

مشاوره در راهنمايي سعدي يك سال – دبيرستان پژوهش سه سال – دبيرستان كيميا مشاور ومعاون آموزشي دوسال

دبيرستان دانشجو معاون آموزشي يك سال ، دبستان محراب  معاون آموزشي وانضباطي 5 سال – دبستان دانش از سال تحصيلي 90 تا كنون 5 سال

مهارتهاي تخصصيICDL –  دفتر داري – مربي كامپيوتر و….

 

 

 

رزا فرازمند

سمت : مسئول سایت

مدرك تحصيلي : کارشناسی مهندسی نرم افزار-کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

سوابق آموزشی : 11 سال سابقه فعالیت های آموزشی 

مسئول سایت و مربی کامپیوتر دبستان های نویدصالحین-حنان پسرانه-راه کرامت-حکیم سنایی-اندیشه

سرگروه و مربی کامپیوتر آکادمی یاسان

مهارتهاي تخصصي : برنامه نویسی- طرّاحی و گرافیک – ICDL-زبان انگلیسی-برنامه های محتواساز

 

 

طاهره منتظری

سمت : دفتر دار

مدرك تحصيلي : فوق ديپلم علوم اجتماعي

سوابق آموزشي : 22 سال سابقه فعاليتهاي آموزشي در مدارس دانش  – آتيه سازان  – ملائك – سارا- بهپويان – علامه طباطبايي

مهارتهاي تخصصي : معاونت – معاون اجرايي – از پيش دبستاني تا پيش دانشگاهي 

تخصص امور دفتري و سيستمهاي اداري دانا وسناد

            

 

 

 

 

سمت : روابط عمومي

مدرك تحصيلي : ليسانس مديريت بازرگاني

سوابق آموزشي : همكاري بامدرسه صالحين به مدت 8 سال در سمت دفتر داري

مهارتهاي تخصصي :  آشنايي با كامپيوتر – تايپ و طراحي با  رنگ روغن