منو
موضوعات

«آموزش و پرورش» تنها مرجع تصمیم‌گیری تعطیلی اضطراری مدارس است

«آموزش و پرورش» تنها مرجع تصمیم‌گیری تعطیلی اضطراری مدارس است.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: تصمیم‌گیری برای تعطیلات اضطراری هچون تعطیلی به دلیل برودت هوا با اداره کل آموزش و پرورش استان‌هاست.
احمد عابدینی معاون شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی مدارس مصوب ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: تصمیم‌گیری برای تعطیلات اضطراری همچون تعطیلی به دلیل برودت هوا، با اداره کل آموزش و پرورش استان‌هاست.

عابدینی تاکید کرد: ادارات کل آموزش و پرورش باید برای تعطیلی‌ مدارس با استانداری‌ها هماهنگ باشند اما طبق قانون اختیار تعطیلی مدارس با ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاست.
—————————————————————————————–
منبع: http://www.medu.ir/portal/home.php?ocode=100010876&block=news&id=564744

دیدگاه‌های این مطلب