منو
موضوعات
آخرین مطالب

متن کتاب های درسی پایه ۱۱ – رشته انسانی به صورت PDF

متن کتاب های درسی پایه ۱۱

 رشته تجربی به صورت PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دروس عمومی :

C111201- کتاب فارسی پایه ۱۱رشته های شاخه نظری

 

 

 

 

 

C111202- کتاب نگارش پایه ۱۱ رشته های شاخه نظری C111230-

 

 

 

 

کتاب زبان انگلیسی پایه ۱۱ رشت های شاخه نظری C111231

 

 

 

 

 

 

-کتاب کار زبان انگلیسی پایه ۱۱ رشته های شاخه نظری۱۱ C111268-

 

 

  کتاب انسان و محیط زیست – درس عمومی تمام شاخه ها و رشته ها C110225-

 کتاب تفکر وسواد رسانه ای کلیه شاخه های دوره دوم متوسطه C110222 –

کتاب هنر – درس عمومی تمام شاخه ها و رشته ها

دانلود دروس اختصاصی :

 

C111207- کتاب عربی – زبان قرآن پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 C111203- کتاب علوم فنون ادبی پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 

C111219- کتاب تاریخ پایه۱۱- از مبعث پیامبراسلام صلی الله تا صفویه(درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 

C111222-کتاب جامعه شناسی پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 

C111224-کتاب روان شناسی پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 

C111218 – کتاب جغرافیاپایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 

C111226- کتاب فلسفه پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

 

 

 

 

 

 

C111212- کتاب ریاضی و آمار پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته انسانی)ا

دیدگاه‌های این مطلب