منو
موضوعات
آخرین مطالب

متن کتاب های درسی پایه ۱۱ – رشته تجربی به صورت PDF

متن کتاب های درسی پایه ۱۱

 رشته تجربی به صورت PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود دروس عمومی :


C111204-کتاب دین زندگی پایه۱۱-کلیه رشته های شاخه نظری

 

 

 

 

c111206 – کتاب عربی- زبان قرآن پایه ۱۱ رشته تجربی و ریاضی

 

 

 

 

 

 

C111201- کتاب فارسی پایه ۱۱- رشته های شاخه نظری

 

 

 

 

 

C111202- کتاب نگارش پایه ۱۱-کلیه رشته های شاخه نظری

 

 

 

 

 

C111231 -کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۱-رشته های شاخه نظری

 

 

 

 

 

C111231 -کتاب کار زبان انگلیسی پایه۱۱-رشته های شاخه نظری

 

 

 

 

 

 

C111220- کتاب تاریخ معاصر پایه۱۱کلیه رشته ها( به استثنای انسانی و معارف)و

 

 

 

 

 

C111268- کتاب انسان و محیط زیست – درس عمومی کلیه رشته ها

 

 

 

 

 

C110225- کتاب تفکر وسواد رسانه ای کلیه شاخه هاورشته های متوسطه۲

 

 

 

 

 

C110222 – کتاب هنر – درس عمومی کلیه شاخه هاورشته های متوسطه۲

 

 

 

 

دانلود دروس اختصاصی :

C111216- کتاب زیست شناسی پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته تجربی)ت

 

 

 

 

 

C111210- کتاب شیمی پایه ۱۱(درس اختصاصی رشته تجربی)ت

 

 

 

 

 

C111217- کتاب آزمایشگاه شیمی(درس اختصاصی رشته تجربی ) ت

 

 

 

 

 

C111211-کتاب ریاضی پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته تجربی)ت

 

 

 

 

 

C111244-کتاب فیزیک پایه ۱۱ (درس اختصاصی رشته تجربی)ت

 

 

 

 

 

C111237- کتاب زمین شناسی پایه ۱۱( درس اختصاصی رشته تجربی )ت

 

 

 

 

 

دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش

 

دیدگاه‌های این مطلب