منو
موضوعات

پاسخ به سوال (عمومی هدایت تحصیلی- شماره ۱۸۳) : سقف سنوات مجاز تحصیلی به عنوان استفاده از معافیت  در مقاطع مختلف تحصیلی ، به چه میزان است ؟

sarbazi50

مشمولیت سربازی18

سوال:

سقف سنوات مجاز تحصیلی به عنوان استفاده از معافیت تحصیلی ، برای مشمولان نظام وظیفه در مقاطع مختلف تحصیلی تحت عنوان دانش آموز مدرسه و همچنین دانشجوی دانشگاه ، به چه میزان است ؟

پاسخ:

به نام خدا
وبا سلام

برابر تبصره (۱) ماده (۳۳) قانون خدمت وظیفه عمومی ، حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش آموزان مدارس تا سن بیست سال تمام است. همچنین در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاهی  برای کاردانی ؛ دو و نیم سال ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ؛ سه سال ، کارشناسی پیوسته؛ پنج سال و کارشناسی ارشدپیوسته ؛شش سال ، دکترای پیوسته ؛ هشت سال و دکترای تخصصی ؛ شش سال می باشد.

 

باآرزوی سلامتی و موفقیت برای شما                 approval
دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش
ج . ابراهیمی

 

ن استفاده از معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف تحصیلی ، به چه میزان است ؟

 

 

دیدگاه‌های این مطلب