موضوعات

پاسخ به سوال ( اختصاصی هدایت تحصیلی- شماره ۱۹۲ ) :مقایسه رتبه ۶۱۰۰ منطقه دو تجربی پردیس با رتبه۹۰۰۰ ؟؟؟!!!

5518218913565924752222228642193716121910

سوال:
با رتبه ۶۱۰۰ منطقه دو تجربی پردیس ۳ تا رشته برتر هیچی قبول نشدم ، تا پارسال با این رتبه بهترین جا قبول میشدند. ظلم تا چه حد سال پیش با رتبه ۹۰۰۰ رفته داره بهترین رشته را می خواند؟

پاسخ:
به نام خدا
وبا سلام

پاسخ زیر ازقول آقای دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش ارایه شده است:

«« برخی داوطلبان با سال های قبل خودشان را مقایسه می کنند. من مثالی می زنم. یک تستی را به من و یک نفر دیگر می دهند که نفر دوم شاگرد اول می شود و جواب را درست می دهد . اما اگر او از این اتاق به جای دیگر بروید و با کس دیگری آزمون بدهد نمی تواند بگوید شاگرد اول بوده است، بنابراین؛ امکان مقایسه وجود ندارد. از سال ۱۳۴۸ که کنکور در ایران راه اندازی شد تا به حال، کسی به یاد ندارد که در تصحیح ورقه مشکلی باشد. چون این برگه ها توسط ماشینی که به آن برنامه داده شده تصحیح می شود و دستی نیست که بتوان در آن دخل و تصرف کرد. ماشین علامت خوان خودکار سبز، دو گزینه یا کم رنگ بودن را رد می کند. برای همین می گوییم داوطلبان مداد سیاه پررنگ نرم سرجلسه ببرند.
البته اگر داوطلب اعتراض کند رسیدگی می شود. اما باز هم همان نتیجه وجود دارد و اخیراً هم کارنامه را روی سایت می گذاریم حتی سوال ها و کلید هم خیلی زود منتشر می شود. برای همین اعتراض ها هرسال کمتر می شود. چون مسئولان سازمان سنجش در کنار داوطلب هستند نه در مقابل آنها. »»

سلامت و سعادت مند باشید
مرکزمشاوره موسسه فرهنگی دانش
ج ابراهیمی

دیدگاه‌های این مطلب