موضوعات

خواب کودک /دکتر پورعباسی/فایل صوتی

Capture
به نام خدا

جلسه چهارم از هشتمین دوره دانش افزایی اولیاء دانش آموزان(آموزش خانواده) ویژه اولیاء دانش آموزان دوره دبستان مجتمع آموزشی دانش (منطقه ۳ تهران) با حضورپزشک متخصص ازبنیاد طب تحصیلی و موسسه مطالعاتی متن، توسط مرکزمشاوره موسسه فرهنگی دانش:

* موضوع: ملاحظاتی در خصوص خواب کودک

* استادجلسه: جناب آقای دکتر پور عباسی

* دانلود فایل صوتی جلسه برگزار شده:
۱۴۰۱۱۳_۰۰۲

 

دیدگاه‌های این مطلب