موضوعات

عکس های دوره دانش افزایی میزبانی(ویژه خدمتگزاران مجموعه مدارس دانش)

عکس های انتخابی پنجمین دوره دانش افزایی کارکنان مجموعه موسسه فرهنگی آموزشی دانش؛ ویژه خدمتگزاران (اولین دوره آموزشی میزبانی)-شهریورماه۱۳۹۲

IMG_0082

IMG_0083

IMG_0077

IMG_0078

IMG_0081

IMG_0069

IMG_0072

IMG_0074

IMG_0069

IMG_0067

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید