موضوعات

ثبت نام کتاب های درسی مدارس برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

متن شیوه نامه سفارش و توزیع کتاب های درسی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ارسالی به مدارس :

در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتاب ها درسی، نظارت نظام مند بر فرایند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب هاب درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و کتاب های درسی دانش آموزان استثنایی از طرق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام و یپرو آن کتاب های درسی، براساس سفارشات مثبوت در سامانه توزیع می شود.

ضروری است اداره کل آموزش و پرورش استان و مناطق تابعه ضمن اطلاع رسانی به مدارس و دانش آموزان براساس جدول زمان بندی ذیل نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ با فرض قبولی دانش آموز در سال تحصیلی جاری اقدام کنند. در صورت عدم موفقیت در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.

تقویم زمانی سفارش کتب های درسی 

#معرفی_کتاب_متون #آموزش_و_پرورش

#آموزشی #اخبار_و_اطلاعیه

 #دانش_افزایی #کتب_درسی

 #متن_کتب_درسی #کتب_درسی۱۴۰۳_۱۴۰۲

#کتب_درسی_دوره_ابتدایی 

#کتب_درسی_دبستان

#کتب_درسی_دبیرستان

#کتب_درسی_متوسطه_اول 

#کتب_درسی_متوسطه_دوم 

#هدابت_تحصیلی #مشاوره_تحصیلی

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید