موضوعات
آخرین مطالب

دانـــش افزایــــــی در حوزه شنـــــاخــــت و یـــادگیـــــری : نشـــــست علمـــــــی زبــــــــــــان آمـــــــــوزش

عنوان نشست علمی :  زبان در خدمت آموزش

 زمان برگزاری  : روز سه شنبه ۲۸ تیرماه ساعت ۱۰ الی ۱۲

محل برگزاری : به صورت حضوری در سالن اجتماعات طبقه هشتم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 

اساتید و عناوین کلی جلسه : دکتر سید بهنام علوی مقدم با موضوع “زبان در خدمت آموزش” و دکتر سید اکبر میرجعفری با موضوع “نگاهی به ویرایش” 

موضوعات جزیی مورد بحث در این نشست علمی : مفهوم زبان و کاربرد آن درآموزش و پرورش؛ چیستی و ماهیت زبان؛ زبان و مهارت‌های آن؛ خرده مهارت‌های زبان؛ نقش های زبان؛ عناصر مختلف ارتباط زبانی؛ گونه‌های زبانی؛ عوامل تعیین کننده سبک و سیاق زبان؛ ارتباط بسته آموزشی و کتاب‌های درسی؛ نقش زبان در تهیه و تولید محتواهای آموزشی از جمله مباحثی است که قرار است درنشست زبان در خدمت آموزش ارائه شود.

——————————————————————————

گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

( عنوان بندی و ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش)

#آموزش_و_پرورش #آموزشی #دانش_افزایی 

#مشاوره #روانشناسی #مشاوره_روانشناسی

#روانشناسی_شناختی #حافظه_و_یادگیری

#روانشناسی_یادگیری #زبان #زبان_آموزی #زبان_و_یادگیری

#مشاوره_تحصیلی#مشاوره_درسی #هدایت_تحصیلی

#آسیب_شناسی_هدایت_تحصیلی #افت_تحصیلی #شکست_تحصیلی

 #افت_تحصیلی_و_شکست_تحصیلی #پاسخ_به_سوالات_هدایت_تحصیل

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

 

 

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید