موضوعات

بخشنامه بـــــرنـــــــامه‌ریــــــــزی، طـــــــــراحـــی ســــــــــوالات و بــــرگـــزاری امتـحانـات نهــایــی و غیــرنهایی خـردادماه۱۴۰۱

 عناوین مطرح شده در چند بند این بخشنامه :

— نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی؛

نحوه ارزشیابی دوره اول آموزش متوسطه؛

— نحوه ارزشیابی دوره دوم آموزش متوسطه نظری؛

— نحوه ارزشیابی دوره دوم آموزش متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش 

— شرح نکات قابل توجه در مورد برنامه‌ریزی طراحی سوالات و برگزاری امتحانات نهایی و غیرنهایی

— توجه به مراقبت‌های بهداشتی؛

— برنامه‌ریزی برای بهبود عملکرد دانش آموزان؛

— بارم بندی سوالات امتحانات نهایی؛

— ارزشیابی بخش شنیداری درس زبان در دوره‌های متوسطه اول و دوم؛

— احتمال قطع برق در مدارس و نحوه مواجه با آن، پیش بینی‌ها یا انجام مکاتبات با ادارات برق ؛ 

— معرفی حوزه‌های امتحانی؛ 

 این بخشنامه را از اینجا دریافت نمایید.

————————————————–

مأخذ :مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش ( ویرایش مختصر توسط دفترمشاوره موسسه فرهنگی دانش ) 

#اخبارواطلاعیه #آموزش_و_پرورش #معاونت_آموزشی

#آیین_و_دستورالعمل #دستورالعمل_های_آموزشی #بخشنامه_های_آموزشی
#شیوه_نامه_ها #شیوه_نامه_آموزشی #ارزشیابی_پایانی #سنجش

#آزمون #امتحانات #امتحانات_ترم_دوم #امتحانات_خرداد #امتحانات_نهایی #امتحانات_غیرنهایی

#دوره_دبستان #دوره_ابتدایی #دوره_دبیرستان #متوسطه_اول #متوسطه_دوم
#مشاوره_تحصیلی #هدایت_تحصیلی
#پاسخ_به_سوالات_آموزشی
#پاسخ_به_سوالات_هدایت_تحصیلی
#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید