موضوعات
آخرین مطالب

اشیاء گــــــران بـــهاء … زمان هــــای گـــران بـــهاء…

همچنانکه اشیاء گران بهاء داریم،
برخی زمان ها هم گران بهاء هستند.
« قدر زمان های گران بهاء را بدانیم. »
قدرتان پر از استجابت باد …

  http://daneshschools.com/moshaver/

#جملات_برگزیده #اشیاء_گرانبهاء #زمان_های_گرانبهاء #قدرزمان

#دفتر_مشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید