موضوعات
آخرین مطالب

توسعه رشته‌های مرتبط باتعلیم وتربیت درحوزه علمیه

آموزش‌وپرورش به همکاری حوزه علمیه نیاز دارد…

ضرورت ایجاد و تقویت رشته‌های آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در حوزه‌های علمیه تاکید کرد و گفت:رشته‌هایی همچون؛«روانشناسی اسلامی»، «علوم تربیتی»، «مدیریت آموزشی»، «فلسفه تعلیم و تربیت»، «برنامه ریزی درسی» و «مشاوره» از جمله رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش است که حوزه‌ علمیه خراسان می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

توسعه مدارس وابسته و غیردولتی زیر نظرحوزه علمیه خراسان اقدام ارزشمند دیگراست…

————————————————————————————————

نیکزاد / حمید / مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیرستاد همکاریها (انتخاب بخشی از خبر و ویرایش توسط دفتر مشاوره موسسه فرهنگی دانش )

#آموزش_و_پرورش#اخبارواطلاعیه#تعلیم_و_تربیت#پرورشی#آموزشی

#مهارت_آموزی#مهارت_آموزشی#تکنولوژی_آموزشی

#آموزشی_علمی#علمی_پژوهشی#مهارت_آموزشی

#دانش_افزایی #آموزش_معلمان#دانشگاه

#رشته _های_دانشگاهی_تعلیم_و_تربیت 

#رشته _های_تعلیم_وتربیت

#روانشناسی#روانشناسی_اسلامی

#علوم_تربیتی #مدیریت_آموزشی#فلسفه_تعلیم_و_تربیت

#برنامه_ریزی_درسی #مشاوره #مشاوره_روان_شناسی

#دفترمشاوره_موسسه_فرهنگی_دانش

دیدگاه‌های این مطلب

دیدگاه‌ خود را بنویسید